Cryptocandin a cryptocin: antimykotika endofytické houby Cryptosporiopsis cf. qu
Datum: Úterý, 26.10. 2021 - 09:03:54
Téma: prof Patočka


Cryptocandin a cryptocin: antimykotika endofytické houby Cryptosporiopsis cf. quercina

Jiří Patočka

     Cryptocandin a cryptocin jsou přírodní látky produkované endofytickou houbou Cryptosporiopsis cf. quercina rostoucí na stoncích čínské rostliny Tripterygium wilfordii (Trojkřídlec Wilfordův). Cryptocandin a cryptocin jsou silná antimykotika. Endofyty jsou potenciálním zdrojem nových chemických látek, které pomáhají při řešení nejen lidského zdraví, ale také zdravotních problémů rostlin a zvířat. Endofyty se nacházejí v tkáních mezi živými rostlinnými buňkami. Vztah, který s rostlinou navážou, se může pohybovat od symbiotických až po hraničící s patogenitou. Z nepřeberného množství všech rostlin světa, endofyty byly až dosud studovány prakticky jen u několika druhů trav. Proto šance najít nové endofyty mezi nesčetnými rostlinami a objevit nové zajímavé endofyty je vysoká. Výsledky jejich studia ukazují, že tyto endofyty často produkují extrémně neobvyklé a cenné organické látky s vysokou biologickou účinností (Selim et al., 2012).

     Prvním krokem při řešení endofytických mikroorganismů je jejich úspěšná izolace z rostlinných materiálů. Poté se provede izolace a charakterizace bioaktivních látek z filtrátů kultivačních medií pomocí frakcionace a spektroskopických metod řízených biologickou zkouškou. Mezi zajímavější sloučeniny produkované endofytními mikroby patří např. taxol, cryptocin, cryptocandin, jesteron, oocydin, isopestacin, pseudomyciny a kyselina ambuová. Studie o endofytech pojednávají o přístupu k biologickému průzkumu deštných pralesů, a to nejen za účelem sklizně jejich endofytických mikroorganismů, ale také za účelem lepšího porozumění důležitosti a hodnoty, kterou pro lidstvo deštné pralesy představují (Strobel, 2008).       Cryptocandin vykazuje aktivitu proti lidským patogenním houbám Trichophyton rubrum Trichophyton mentagrophytes, Candida albicans, Candida parapsilosis a Histoplasma capsulatum (Strobel et al., 1999). 
     Cryptocin je stejně jako cryptocandin produktem endofytické houby Cryptosporiopsis cf. Quercina (Li et al., 2000).  Nepůsobí jako antimykotikum proti lidských patogenním houbám, ale vykazuje aktivitu proti celé řadě rostlinných patogenů. Cryptocin byl připraven také synteticky, spolu s několika dalšími deriváty (ekvisetin, fusarisetin A) (Kong et al., 2014).
Literatura
Kong L, Rao M, Ou J, Yin J, Lu W, Liu M, Pang X, Gao S. Total synthesis and biological studies of cryptocin and derivatives of equisetin and fusarisetin A. Org Biomol Chem. 2014; 12(38):7591-7. doi: 10.1039/c4ob01149j. PMID: 25139438.
Li JY, Strobel G, Harper J, Lobkovsky E, Clardy J. Cryptocin, a potent tetramic acid antimycotic from the endophytic fungus Cryptosporiopsis cf. quercina. Org Lett. 2000 Mar 23;2(6):767-70. doi: 10.1021/ol000008d. PMID: 10754679.
Selim KA, El-Beih AA, Abd ElRahman TM, El-Diwany AI. Biology of endophytic fungi. Curr Res Environ Appl. Mycol. 2012; 2(1) 31–82.
Strobel GA, Miller RV, Martinez-Miller C, Condron MM, Teolow DB, Hess W.M. Cryptocandin, a potent antimycotic from the endophytic fungus Cryptosporiopsis cf. quercina Free. Microbiology 1999; 145(8): 1919-1926.
Strobel GA. Rainforest Endophytes and Bioactive Products. Rit Rev Biotechnol. 2002; 22(4): 315-333.  https://doi.org/10.1080/07388550290789531


Tento článek najdete na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1197