Strmělka nálevkovitá: regulace krevní srážlivosti
Datum: Sobota, 06.11. 2021 - 10:36:54
Téma: prof Patočka


Strmělka nálevkovitá: regulace krevní srážlivosti

Jiří Patočka, Radoslav Patočka

     Strmělka nálevkovitá (Infundibulicybe gibba, syn. Clitocybe gibba, Clitocybe infundibuliformis) je velmi hojný druh strmělky rostoucí od pozdního jara do podzimu pod listnáči i jehličnany, zejména na kyselých podkladech. Obvykle roste od července do října ve skupinách, často vytváří čarodějné kruhy. Roste v celém mírném pásmu severní polokoule, v severní Africe a v Austrálii.     Klobouk má průměr 25-100 mm, zprvu sklenutý s podvinutým okrajem, později vmáčklý, nálevkovitého tvaru a na okraji rýhovaný a obvykle laločnatě zvlněný. Má světle okrovou až bělavě narůžovělou barvu, často s bradavkovým hrbolem. Lupeny jsou husté, bílé, později žlutavé až krémové, sbíhající na třeň. Ten je válcovitý až kyjovitý, měkký, pružný a lysý o velikosti 40 -100 mm. V mládí je plný, později dutý, bělavý až světle žlutý. Výtrusný prach je bílý. Houba je jedlá, střední kvality, dužnina má příjemnou kořenitou vůni a nevýraznou chuť (Holec et al., 2012).
     Do zorného pole biomedicíny se dostala strmělka nálevkovitá  poté, co při screeningu 95 druhů stopkovýtrusných hub bylo zjištěno, že obsahuje látky, které inhibují aktivitu thrombinu. Trombin je klíčová serinová proteináza koagulační kaskády, a proto je vhodným cílem pro regulaci krevní srážlivosti. Výsledky tohoto výzkumu byly slibné pro další výzkum s cílem nalézt účinný a bezpečný inhibitor trombinu, o to zajímavější, že látky strmělky nevykazovaly žádnou inhibiční aktivitu na trypsin (Doljak et al., 2001). Žádný další významný výzkum v této oblasti však od té doby nebyl zaznamenán.
Literatura
Doljak B, Stegnar M, Urleb U, Kreft S, Umek A, Ciglaric M, Strukelj B, Popovic T. Screening for selective thrombin inhibitors in mushrooms. Blood Coagul Fibrinolysis. 2001; 12(2): 123-128.
Holec J, Bielich A, Beran M. Přehled hub střední Evropy, Academia Praha, 2012; 624 stran.


Tento článek najdete na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1201