Datum: Pátek, 26.11. 2021 - 10:51:52

Microporenové kyseliny z keňského lesa

JÍří Patočka

     Potřeba účinných sloučenin pro boj s rezistentními kmeny bakterií a s bakteriálními biofilmy, vede výzkumníky k hledání nových přírodních sloučenin, které by mohly být účinné v klinické praxi. To je i případ izolace sedmi až dosud neznámých látek, izolovaných z kultur ještě nepopsaného druhu houby rodu Microporus (Polyporales, Basidiomycota), pocházející z keňského lesa Kakamega (Chepkirui et al., 2018).      Kakamega je tropický deštný prales nacházející se v okrese Kakamega a Nandi v Keni, severozápadně od hlavního města Nairobi. Nachází se poblíž hranic s Ugandou. Les leží ve zvlněném terénu v nadmořské výšce 1500 až 1600 metrů. Nachází se v povodí řek Isiukhu a Yala, které se vlévají do Viktoriina jezera. Kakamega je jediný tropický deštný prales, zbytek starověkého deštného pralesa, který kdysi pokrýval celý africký kontinent.
     Microporenové kyseliny jsou deriváty acyklických diterpenů, vázaných etherovou vazbou na kyselinu isocitronovou . Dnese je známo sedm takových látek, které jsou označovány jako microporenové kyseliny A – G. Mají aantimikrobilální účinky, ale zatím jsou jen málo probádány. Microporenové kyseliny D a E vykazují antibakteriální aktivitu proti panelu grampozitivních bakterií a proti kvasince Candida tenuis. Microporenové kyseliny A a B také prokázaly na dávce závislou inhibici tvorby biofilmu Staphylococcus aureus (Treiber et al., 2021).
Literatura     
Chepkirui C, Yuyama KT, Wanga LA, Decock C, Matasyoh JC, Abraham WR, Stadler M. Microporenic Acids A-G, Biofilm Inhibitors, and Antimicrobial Agents from the Basidiomycete Microporus Species. J Nat Prod. 2018 Apr 27;81(4):778-784. doi: 10.1021/acs.jnatprod.7b00764. Epub 2018 Feb 28.
Treiber L. Pezolt C, Zeng H, Schrey H, Jungwirth S, Shekhar A et al.. Dual agents: fungal macrocidins and synthetic analogues with herbicidal and antibiofilm activities. Antibiotics, 2021; 10(8): 1022.


Tento článek najdete na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1205