Filippinský mech Calyptothecium ramosii a jeho bioaktivní látky
Datum: Pondělí, 29.11. 2021 - 09:42:53

Filippinský mech Calyptothecium ramosii a jeho bioaktivní látky

Jiří Patočka

     Calyptothecium ramosii je druh mechu z čeledi Pterobryaceae, popsaný v roce 1913. Druh pochází z Filippin (Tan a Iwatsuki, 1991), ale byl také nalezen na jihu Číny (Linis, 2006). Mechy nepatří mezi organismy, které by byly příliš často podrobovány fytochemickému a farmakologickému průzkumu (Goffinet a Buck, 2004) a nejinak je tomu také u mechu Calyptothecium ramosii  (Dey a Mukherjee, 2015).

     Prvé analýzy mechu C. ramosii prokázaly přítomnost nasycených mastných kyselin (nejvíce kyseliny n-hexadekanové), alkoholů a esterů, fytolu a fytolacetátu, oxacykloheptadec-8-en-2-onu, 7,9-di-tert-butyl-1-oxaspiro(4,5)deca-6,9-diene-2,8-dionu a 4,8,12,16-tetramethylheptadekan-4-olid (Carranza et al., 2019).

             Ragasa et al. (2021) z tohoto mechu izolovali větší množství nasycených uhlovodíků s dlouhým řetězcem, kyselinu skořicovou a derivát naftalenu, gamma-polypodatetraen, chemicky (4aS,8S,8aS)-4,4,7,8a-tetramethyl-8-[(3E,7E)-4,8,12-trimethyltrideca-3,7,11-trienyl]-1,2,3,4a,5,8-hexahydronaftalen.
gamma-Polypodatetraen
Literatura
Carranza MSS, Linis VC, Ragasa CY, Tan MCS. Chemical constituents and antioxidant potentials of seven philippine mores. Malaysian J Anal Sci. 2019; 23(6): 950 – 962. DOI: https://doi.org/10.17576/mjas-2019-2306-04
Dey A, Mukherjee A. Therapeutic potential of bryophytes and derived compounds against cancer. J Acute Dis. 2015; 4(3): 236-248.
Goffinet B, Buck WR. Molecular systematics of bryophytes. Missouri Botanical Garden Press, Illinois 2004;  pp. 205-239.
Linis VC. (2006) A review of intra-Philippine distribution patterns of Philippine mosses based on recent evidence of tectonic evolution of the archipelago: Insights and problems. Banwa, 2005; 3(1-2): 31-64.
Ragasa CY, Linis VC, Shen CC, Carranza MS, Tan MC. Chemical  constituents of the moss Calyptothecium ramosii Broth. Malaysian J Anal Sci 2021; 25(4): 637-641.
Tan BC, Iwatsuki Z. (1991) A new annotated Philippine moss checklist. Harvard Papers in Botany, 1991; 1(3): 1-64.


Tento článek najdete na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1206