Ashwagandha a withanolidy
Datum: Středa, 04.09. 2013 - 09:26:32
Téma: Doktorand


Ashwagandha a withanolidy

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka

     Ashwagandha je kořen rostliny withánie snodárné (Withania somnifera), který je po staletí využíván v tradiční ayurvédské medicíně. Indické jméno ashwagandha pochází ze sanskrtu a vyjadřuje charakteristickou vůni kořene: ashwa = kůň a gandha = vůně (Williamson, 2003). O její starobylosti svědčí zmínka v sanskrtském textu Atharvavéda, jedné ze čtyř základních sbírek véd (1500–1000 př. n. l.). Uváděny jsou její magické, léčivé a afrodisiakální účinky. Působení ashwagandhy lze popsat jako adaptogenní, tj. zvyšující psychickou a fyzickou odolnost organismu. Používá se také na zvýšení plodnosti a jako afrodisiakum, dále k léčení zánětlivých onemocnění, nachlazení a astmatu. Díky všestrannému využití je rostlina nazývána indický ženšen (Wink a van Wyk, 2008).     V rostlině bylo až dosud nalezeno více než 80 různých biologicky aktivních látek: alkaloidy (isopelletierin, anaferin, anahygrin, withasomnin, cuscohygrin, ashwagandhin, ashwagandhinin), steroidní laktony (withanolidy A-Y, withanosidy, withaferiny, withasomniferiny A–C a další), fytosteroly, flavonoidy, saponiny (sitoindosidy), oligosacharidy a tanniny. To je zřejmě důvodem širokého spektra medicinálních účinků drogy, i když zatím není vždy jasné, které látky jsou odpovědné za konkrétní léčebné účinky. Situaci komplikuje fakt, že existuje větší množství chemotypů withánie s různým zastoupením obsahových látek a že rozdílné zastoupení obsahových látek mají také jednotlivé části rostliny
      Pokud jde o očekávané využití withánie u neurodegenerativních onemocnění, jsou možnými kandidáty pozitivního účinku na zlepšení kognitivních funkcí zejména withanolidy (Tohda et al., 2005; Tohda, 2008), skupina steroidních laktonů s řadou neurobiologických aktivit (Ven Murrhy et al., 2010). Blokují např. neurotoxický účinek beta-amyloidu (Patil et al., 1010, Jana et al., 2011). Withanolidy také inhibují acetylcholinesterázu (Grover et al., 2012; Schliebs et al., 1997) a butyrylcholinesterázu (Choudhary et al., 2004), čímž dochází ke zlepšení cholinergní transmise v mozku, která je u pacientů s Alzheimerovou nemocí snížena.
     Withanolid A rovněž zvyšuje tvorbu neurálních výběžků a může tak kompenzovat poškození nervové tkáně u pacientů s neurodegenerativními chorobami. Představuje tak možného kandidáta pro vývoj nových léčiv s mechanismem účinku odlišným od současně používaných kognitiv (Tohda et al., 2000; Kuboyama et al., 2005).

Literatura
Grover A, Shandilya A, Agrawal V, Bisaria VS, Sundar D. Computational evidence to inhibition of human acetyl cholinesterase by withanolide a for Alzheimer treatment. J Biomol Struct Dyn. 2012; 29(4): 651-662.
Choudhary MI, Yousuf S, Nawaz SA, Ahmed S, Atta-ur-Rahman. Cholinesterase inhibiting withanolides from Withania somnifera. Chem Pharm Bull (Tokyo) 2004; 52(11): 1358-1361.
Jana CK, Hoecker J, Woods TM, Jessen HJ, Neuburger M, Gademann K. Synthesis of withanolide A, biological evaluation of its neuritogenic properties, and studies on secretase inhibition. Angew Chem Int Ed Engl. 2011; 50(36): 8407-8411.
Kuboyama T, Tohda C, Komatsu K. Neuritic regeneration and synaptic reconstruction induced by withanolide A. Br J Pharmacol. 2005; 144(7): 961-971.
Patil SP, Maki S, Khedkar SA, Rigby AC, Chan C. Withanolide A and asiatic acid modulate multiple targets associated with amyloid-beta precursor protein processing and amyloid-beta protein clearance. J Nat Prod. 2010; 73(7): 1196-1202.
Schliebs R, Liebmann A, Bhattacharya SK, Kumar A, Ghosal S, Bigl V. Systemic administration of defined extracts from Withania somnifera (Indian Ginseng) and Shilajit differentially affects cholinergic but not glutamatergic and GABAergic markers in rat brain. Neurochem Int. 1997; 30(2): 181-190.
Tohda C, Kuboyama T, Komatsu K. Dendrite extension by methanol extract of Ashwagandha (roots of Withania somnifera) in SK-N-SH cells. Neuroreport. 2000; 11(9): 1981-1985.
Tohda C, Kuboyama T, Komatsu K. Search for natural products related to regeneration of the neuronal network. Neurosignals. 2005; 14(1-2): 34-45.
Tohda C. Overcoming several neurodegenerative diseases by traditional medicines: the development of therapeutic medicines and unraveling pathophysiological mechanisms. [Article in Japanese] Yakugaku Zasshi. 2008; 128(8): 1159-1167.
Ven Murthy MR, K. Ranjekar P, Ramassamy C, Deshpande M. Scientific Basis for the Use of Indian Ayurvedic Medicinal Plants in the Treatment of Neurodegenerative Disorders: 1. Ashwagandha. Centr Nerv Syst Agents Med Chem (Formerly Current Medicinal Chemistry - Central Nervous System Agents), 2010; 10(3). 238-246.
Williamson EM. Potter´s Herbal Cyclopaedia. The autoritative reference work on plants with a known medicinal use. Saffron Walden, The C. W. Daniel Company Limited 2003. 503 p.
Wink M, van Wyk B-E.  Mind-altering and poisonous plants of the world. Timber Press, Portland, London 2008. 464 p.Tento článek najdete na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=601