Vítejte na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
Přihlásit se nebo Registrovat Domů  ·  Prof. Patočka  ·  Student ART  ·  Student RA  ·  Student KRT  ·  Doktorand  ·  Fórum  

  Moduly
· Domů
· Archív článků
· Doporučit nás
· Články na internetu
· Fotogalerie
· Poslat článek
· Průzkumy
· Připomínky
· Soubory
· Soukromé zprávy
· Statistiky
· Témata
· Top 10
· Váš účet
· Verze pro PDA
· Vyhledávání

  Skupiny uživatelů
· Prof. Patočka
· Student ART
· Student RA
· Student KRT
· Doktorand

  Kdo je online
V tuto chvíli je 10328 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma zaregistrovat zde


  Články studentů KRT: Smrt následkem inhalace propan-butanu
Publikováno: Pondělí, 01.05. 2006 - 20:28:23 Od: Prof. Patocka
Krizová radiobiologie a toxikologie Henry napsal "

Začínají nám umírat děti!

Smrt následkem inhalace propan-butanu

Death from inhalation propane-butane

Henryk Sikora, student 1.r KRT komb

„Honzo, jdem si „pustit film“? Jasně. Máš ještě plyn? Zapalovačů máme dost, zrovna jsem byl v trafice. Dnes přejdem do vyššího stádia, bude to super! …“

Honza (12) i Martin (17) byli nalezeni u lesa. Resuscitace záchranné služby byla neúspěšná. Pitva potvrdila přítomnost PROPAN-BUTANU.

To jsou další oběti současně rozšiřujícího se trendu inhalace propan-butanu u dětí a mládeže.Závislost na různých omamných látkách se stává běžným problémem, převážně u dětí. Spolu s růstem počtu závislých dětí na drogách roste počet závislých na běžně dostupných toxických chemických látkách, jako je toluen nebo trichlorethylen obsažených v lepidlech nebo čistících přípravcích, které způsobují poškození CNS a srdečního svalstva. Podle statistiky z roku 1986 v Anglii každý rok umírá následkem inhalace omamných látek 80-100 osob.

Charakteristika propan-butanu

Plyn propan-butan je za normálního tlaku v kapalné fázi. Je směsí alifatických uhlovodíků – propan, propylen, butan, butylen, butadien a malého množství metanu, etanu a vyšších uhlovodíků. Přídavkem merkaptanu se dosahuje charakteristického zápachu. Plyn má široké uplatnění v domácnostech, dále jako motorové palivo, topný plyn a zdroj osvětlení.

Průběh intoxikace

Všechny složky plynu mají především dusivé účinky (vytěsnění kyslíku ze vzduchu) a zároveň narkotické (deprese CNS). U těžkých otrav poškozuje srdeční svalstvo (nedostatečné okysličení spojené s srdeční zástavou) a dráždící horní cesty dýchací.

Někdy jde o kontrolovanou inhalaci způsobující neokysličení CNS, která má za následek vyvolání sexuálních doznání v rámci autoerotické manipulace. Taková to úmrtí, typu autoerotických asphyxii, spojené s inhalací propan-butanu, popsal Jones a spol., Mc Lennan a Rauschke. Butan je plyn, jehož toxický účinek je závislý na koncentraci ve vzduchu. Při malé koncentraci vyvolává neohrožující projevy, jako jsou bolesti a závratě hlavy. Nárůst koncentrace ve vzduchu způsobuje euforii, halucinace, působí narkoticky a při vysokých koncentracích vyvolává záškuby, bezvědomí, srdeční zástavu a smrt. Rozdíl koncentrace od málo toxické do smrtelné je velmi malý. V případě těžké otravy k smrti dochází vlivem bezprostředního toxického účinku na organismus a to především na srdce a CNS nebo mechanismem hypoxie způsobené vytěsněním kyslíku vlivem plynu ve vdechovaném vzduchu (inhalace plynu v plastovém pytlíku). Může nastat závažné narušeni funkce, jako je aspirace objemu žaludku do dýchacích cest. Jsou popsány po inhalaci butanu životu nebezpečné zástavy srdce, vlivem fibrilace komor a taky asystolie. Mechanismus vzniku srdeční zástav v těchto případech není popsán a objasněn. Je přisuzovaná teorie depresivního působení plynu na srdce a CNS následkem hypoxie, spojenou s bezprostředním působením plynu na srdeční komory zvětšující jejich citlivost na působení endogenních katecholaminů. V dostupné literatuře nebyly nalezeny případy srdeční zástavy po inhalaci butanu, pouze je popsáno dočasné těžké nedokrvení srdečního svalu projevující se na obrazu EKG.

V mnoha publikacích zabývajících se srdeční zástavou po expozici omamných látek v pediatrické populaci byly popsány dva případy: jeden u šestnáctiletého chlapce po inhalaci toluenu obsaženého v lepidle a druhý u patnáctiletého chlapce po těžké otravě parami uhlovodíků.

Srdeční zástava

Srdeční zástava je případ zřídka se vyskytující u dětí, přestože výzkum anatomopatologický prováděný u dětí z vrozených vadami srdce poukazuje na poměrně časté případy této nemoci. Etiologie srdečního selhání u dětí je jinou a více různorodou než u populace dospělých lidí, kde nejčastější příčinou je ucpání některé větve srdeční tepny krevní sraženinou-trombem a vzniku infarktu. U dětí patří mezi nejčastější příčiny těžké zástavy funkce myokardu vrozené vady, zřídka kdy jsou to následky působení toxických látek.

Případ čtrnáctiletého chlapce

Čtrnáctiletý chlapec žil ve špatných podmínkách sociálně-ekonomickkých, byl více jak půl roku pod opatrovnictvím léčebné poradny pro případy inhalace omamných látek – butanu obsaženého v zapalovačích. Chlapec byl nalezen na ulici po ztrátě vědomí, ke které došlo v době inhalace plynu z zapalovačů. Lékař záchranné resuscitační služby potvrdil chvění srdečních síní a následně několikrát vykonával defibrilaci. Po 1,5 hodinové resuscitaci chlapce převezeno na oddělení jednotky intenzivní péče v krajské nemocnici. V prvním období hospitalizace na tomto oddělení na základě EKG bylo potvrzeno silné nedokrvení srdečního svalu a laboratorní testy prokázaly poškození srdečního svalu. Po stabilizaci krevního oběhu byl pacient přemístěn na pediatrické oddělení krajské nemocnice a následně na oddělení kardiologie. K léčbě byly použity Sotatol a Piroksykam. V dobrém stavu byl přemístěn do psychiatrické léčebny z důvodu léčby závislosti. Po přijetí na kliniku děcké kardiologie (13 týdnů po incidentu náhle zástavy krevního oběhu) chlapec byl v celkovém dobrém stavu. V souvislosti s získáváním vědeckých materiálů byla zjištěna ztráta paměti v souvislosti s nemocí a závislosti, stupeň funkčnosti oběhu byl na první stupni klasifikace NYHA, srdeční činnost byla 75/min, ojedinělé dodatečné stahy, tlak 105/67. V neurologických nálezech kromě myšlenkového zpomalení nebyly zjištěny odchylky od normy. Laboratorní výsledky byly na hranici norem, hladina cholesterolu a jeho frakcí a taky triglyceridů v krvi byly pravidelné. Radiologický obraz hrudníku nevykazoval odchylky.

Fakta a poznatky ze současnosti

Prodejci trafik drogérií apod. se setkávají v posledních letech s neřešitelným problémem. Dnes již víme, že u dětí a mládeže se šíří trend inhalace plynu propan-butanu. Ale nyní přišel čas s tímto problémem bojovat, protože dětí nám začínají umírat.

Na internetových diskusních fórech je možno se setkat s doznáním některých mladých lidí chválících nový omamný prostředek, který nejenom že je velmi levný a dostupný, ale vyvolává uživateli dojem podobný účinkům LSD. Zároveň se ukázalo, že dětí mají zkušenosti s touto látkou.

Je těžké zjistit jak velmi je rozšířený tento nový trend. Nikdo neví, kolik mládeže má zkušenosti s vdechováním propan-butanu. Prodejci přiznávají, že prodej propan-butanový nádobek s tímto plynem vzrostl. Navíc jednorázové zapalovače zlevněly a jejich prodej není nijak omezen. Je velmi pravděpodobné, že nárůst prodeje plynu je následkem zvýšení poptávky u mládeže.

„Plynovali jsme již v roce 1999. Přešli jsme už do čtvrtého stádia. Nevíme jak vy, ale viděli jsme filmy jak po LSD. Myslíme si, že je to bezpečné. „Plynovali“ jsem víc jak čtyři roky a žijeme. Už ale „neplynujem“, protože se nám rozpouštěly plíce“. Tohle je jedna z výpovědi internetové diskuze.

Samozřejmě není to bezpečné. Všeobecně je známo o několika úmrtí lidí, jejichž příčinou byla inhalace plynu. Prvním případem, např. v Polsku, byla smrt patnáctiletého chlapce, Martina, v Czestochowie. Zemřel na školním hřišti. Z výsledku pitvy bylo potvrzeno, že v těle chlapce byl přítomen propan-butan.

Zákaz je jediný způsob

Neustále upozorňujeme na všechna nebezpečí propan-butanu které jsou vyžadované zákonem typu „nebezpečná látka, hořlavina“ – říká Petr Kaczmarek ze společnosti Rondon, jednoho z největších na světě výrobců zapalovačů a plynů pro jejich plnění. Jeho jediný názor na boj proti narkóze plynem je zavedení zákazu jeho prodeje dětem, podobně jako cigarety.

Kromě zákazu je rovněž potřeba propagační kampaň určená nejen mládeži, ale taky dospělým, jejímž cílem by bylo informovat o nebezpečí. Takovéto kampaně jsou ale velmi nákladné. Rondon, jak informuje Petr Kaczmarek, nemá natolik vysoké zisky, aby samostatně realizoval takovou kampaň. „Jsem pro to, aby se dětem neprodával tento plyn, stejně jako cigarety. Ale tento problém je jenom malá část, protože našim dětem hrozí mnohem nebezpečnější látky, které působí pomaleji.“ – říká představitel společnosti Rondon. Je obtížné nesouhlasit s tímto tvrzením, ale bojovat je potřeba s každým nebezpečím, přestože se zdá být méně nebezpečné než např. alkohol nebo tvrdé drogy.

Máme čekat na další oběti?

Tak začíná varování nejohroženějších území, které vlivem dalších obětí začaly konat. Dalším z takových případů v Polsku byli dva chlapci, jejichž těla byly nalezeny někde u lesa. Opět výsledky pitvy potvrdily podezření, že příčinou smrti dvanácti a sedmnáctiletého chlapce byl propan-butan. Byla svolána porada s řediteli škol v daném regionu, kde bylo upozorněno na narůstající problém. Následně byl zaveden zákaz prodeje propan-butanu v dané lokalitě dětem a speciální programu v školách. V současné době některé školy navštěvují policisté a upozorňují na nebezpečí nového trendu. Je to už hodně, ale podobné akce zavedené v minulosti, např. inhalace lepidla Butaprenu, radikální změnu nepřinesly. Přesto jistě zachránily nemálo životů.

V minulých letech mezi mládeží bylo trendem vdechování trichlorethylenu. Tehdy se s tento problémem vyřešilo radikálně. Obchodní název byl pozměněn a prodej v obchodech zakázán. Jenže v případě tak velmi rozšířené a potřebné látky ve společnosti není možné zavést tak radikální postupy.

Samozřejmě jsem šokována těmito událostmi. Ale to přeci nemůže způsobit ukončení naši produkce. My používáme plyn isobutan a je potvrzeno, že jeho inhalace není tak nebezpečná, jedině že by si někdo dal na hlavu igelitový sáček.“ – říká Dana Kosmider, předseda firmy Premet a.s., vyrábějící nádobky s plynem do zapalovačů (isobutan je rovněž používán v deodorantech a parfémech)

Na přerušení produkce nebezpečných látek nemůžeme spoléhat, protože civilizační rozvoj nemůže být zastaven. Jediným východiskem zůstává zodpovědnost dospělých. Prodejci trafik jsou povinni neprodávat plyn dětem, učitele a novináři musí o problému „nové narkomanie“ intenzivně informovat, aby se znalosti o ni dostaly k rodičům.

Samozřejmě v našem materiálním společenství je těžko spoléhat na to, že všichni prodejci budou zodpovědní a zřeknou se tak malých zisků z prodeje plynových nádobek.

Případy otrav propan-butanem se zabývali:

Rieder-Scharinger (čtrnáctiletý chlapec inhalující butan z plnicí nádobky pro zapalovače)

Rohring (pět úmrtí chlapců inhalujících butan nebo propan-butan)

Tsoukali a spol, Haq (mladí muži inhalující propan zavedený do igelitového sáčku na hlavě)

Graefe i in. (inhalace butanu)

Literatura

Materiály byly čerpány z databáze MEDLINE:

Hazardous Substances Databank of the National Library of Medicine’s Toxnet system. http: //toxnet.nlm.nih.gov.

Převážná část byla přeložena z Polských článku:

http://www.kms.cm-uj.krakow.pl/ArchMedSadKrym/2002/1_2002/37-42.htm

http://www.ruch.com.pl/Portal?secId=XMT15W32O7W1E68W3YS61TNY&refId=5C801M5RH7SH1L1AKYD7256L

http://www.termedia.pl/search_results.php?keywords=butan&magazine_id=34

1. Johnsrude CL, Towbin JA. Myocardial infarction in childhood. In: Garson A, Bricker T, Fisher DJ, et al (eds.). The science and practice of pediatric cardiology. 2nd edition.

William&Wilkins Co., Baltimore 1998.

2. Sosnowska M, Sosnowski M, Rokicki W. Przyczyny zawa³u serca u dzieci. Wiad Lek 2000; 53: 443-7.

3. Dymnicka S, Tomaszewski M, Aleszewicz J, et al. Zawa³ serca u dzieci. Pol Tyg Lek 1995; 36: 58-61.

4. Roberts MJ, McIvor RA, Adgey AA. Asystole following butane gas inhalation. Br J Hosp Med 1990; 44: 294.

5. Williams DR, Cole SJ. Ventricular fibrillation following butane gas inhalation. Resuscitation 1998; 37: 43-5.

6. Cunningham SR, Dalzell GWN, McGirr P. Myocardial infarction and primary ventricular fibillation after glue sniffing. BMJ 1987; 294: 739-40.

7. Gr±bczewska Z, Dybowski J, Sukiennik A, et al. Ostry zawa³ serca przy niezmienionych angiograficznie têtnicach wieñcowych. Kardiol Pol 2004; 60: 250-3.

8. Avis S., Archibald J.: Asphyxial suicide by propane inhalation and plastic bag suffocation. J. Forensic Sci. 1994, 1, 253-6,

9. Fukunaga T., Yamamoto H., Tanegashima A. i in: Liquefied petroleum gas (LPG) poisoning: report of two cases and review of the literature. Forensi. Sci. Int. 1996, 3, 193-200,

10. Gagliano Candela C., Altamura, Colonna M.: Exprimental poisoning with gaseous hydrocarbons: changes in concentration of propane and butane in the lung and adipose tissue in relation to the time of death. Boll.Soc. Ital.Biol. Sperim. 1979, 55 (2) 38-41,

11. Graefe A., Muller R., Vock R. i in.: Fatal propan - butane poisoning. Arch. Kriminol. 1999, 1-2, 27-31,

12. Haq M., Hameli A.: A death involving asphyxiation from propane inhalation. J.Forensic Sci. 1980, 1, 25-28,

13. Imami R., Kemal M.: Propane asphyxiation. Am.J.Forensic Med. Pathol. 1986, 1, 76-7,

14. Jaraczewska W., Starzyñski Z., Szymañska S.: Toksykologia gazu p³ynnego. Przeg.Lek. 1976, 8, 742 - 3,

15. Jones L., Wyatt J., Busuttil A.: Plastic bag asphyxia in Southeast Scotland. Am.J.Forensic Med. Pathol. 2000, 4, 401-405,

16. Mc Lennan J, Sekula - Perlman A., Lippstone M. I in: Propane-associated autoerotic fatalities. Am.J.Forensic Med.Pathol. 1998, 4, 381, 386,

17. Rauschke J., Harzer K.: Todliche Vergiftung mit Propan. Arch.Kriminol. 1983, 3-4, 76-7.

19. Rieder-Scharinger J., Peer R., Rabl W. i in.: Multiple organ failure following inhalation of butane gas: a case report.Wien.Klin.Wochenschr. 2000, 24, 1049-52.

20. Rohrig T.: Sudden death due to butane inhalation. Am.J.Forensic Med. Pathol. 1997, 3, 299-302,

21. Tsoukali H., Dimitriou N., Vassiliades N.: Death due to deliberate propane inhalation. Forensic Sci. Int. 1998, 93, 1 – 4.

22. Watanabe T., Morita M.: Asphyxia due to oxygen deficiency by gaseous substances. Forensic Sci. Int. 1998, 1, 47-59.

"
 
 
  Anketa ke článku
Zaujal vás tento článek?

ANO
NE


[ Výsledky | Ankety ]

Účastníků 35

  Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Budete moct upravit vzhled tohoto webu, nastavit zobrazení komentářů, posílat komentáře, posílat zprávy ostatním uživatelům a řadu dalších.

  Související odkazy
· Více o tématu Krizová radiobiologie a toxikologie
· Další články od autora Prof. Patocka


Nejčtenější článek na téma Krizová radiobiologie a toxikologie:
Pozor na paracetamol!


  Hodnocení článku
Průměrné hodnocení: 4.73
Účastníků: 41

Výborný

Zvolte počet hvězdiček:

Výborný
Velmi dobré
Dobré
Povedený
Špatné


  Možnosti

 Vytisknout článek Vytisknout článek

 Poslat článek Poslat článek

Související témata

Krizová radiobiologie a toxikologie

Odebírat naše zprávy můžete pomocí souboru backend.php nebo ultramode.txt.
Powered by Copyright © UNITED-NUKE, modified by Prof. Patočka. Všechna práva vyhrazena.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.07 sekund

Hosting: SpeedWeb.cz

Administrace