Vítejte na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
Přihlásit se nebo Registrovat Domů  ·  Prof. Patočka  ·  Student ART  ·  Student RA  ·  Student KRT  ·  Doktorand  ·  Fórum  

  Moduly
· Domů
· Archív článků
· Doporučit nás
· Články na internetu
· Fotogalerie
· Poslat článek
· Průzkumy
· Připomínky
· Soubory
· Soukromé zprávy
· Statistiky
· Témata
· Top 10
· Váš účet
· Verze pro PDA
· Vyhledávání

  Skupiny uživatelů
· Prof. Patočka
· Student ART
· Student RA
· Student KRT
· Doktorand

  Kdo je online
V tuto chvíli je 8169 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma zaregistrovat zde


  Články studentů KRT: Pozor na paracetamol!
Publikováno: Neděle, 17.12. 2006 - 11:48:00 Od: Prof. Patocka
Krizová radiobiologie a toxikologie

Pozor na paracetamol!
Zdeňka MARKOVÁ

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice


Uvědomím-li si, jak snadno většina lidí sáhne po lécích s paracetamolem v případě bolesti hlavy, zádových či menstruačních potíží a samozřejmě při všech chřipkách a nachlazeních, zjistím, že je tady nutno varovat. Zdravotní rizika plynoucí z toxicity léčiv jsou lidmi často podceňována. Pro jeho snadnou dostupnost (i v lécích bez lékařského předpisu) bych ho zde chtěla přiblížit a uvést jeho toxicitu.Paracetamol
Synonymem paracetamolu je Acetaminofen.
Chemicky je to N-acetyl-p-aminofenol nebo též 4-hydroxyacetanilid či 4-acetamidofenol. Jeho sumární vzorec je C8H9NO2 .
Historie
Historie této látky v lékařské praxi začíná rokem 1893, širšího použití se jí však dostalo až ve druhé polovině padesátých let, když bylo prokázáno, že se jedná o aktivní metabolit původně používaného analgetika phenacetinu (4-ethoxyacetanilidu neboli N-(4-ethoxyfenyl acetamidu). O phenacetinu bylo totiž zjištěno, že ve velkých dávkách vyvolává vznik tumorů pánve, takže paracetamol, který tyto nežádoucí účinky neměl, se zdál být lékem téměř ideálním.
Účinky
Charakterizují ho účinky analgetické a antipyretické, jako antiflogistikum je téměř neúčinný (je velmi slabým inhibitorem cyklooxygenázy).
Indikace
Je indikován při mírných až středně silných bolestech a při horečkách.
Kontraindikace
Mezi nejčastější kontraindikace patří alergie na paracetamol a akutní hepatitis. Opatrnosti je třeba u poruchy funkce jater nebo ledvin.
Nežádoucí účinky
Při dlouhodobém podání může mít paracetamol účinky hepatotoxické, dále se může objevit trombocytopenie a agranulocytóza.
Interakce
Při používání paracetamolu je nutné se vyvarovat některých zdraví ohrožujících interakcí. Je třeba varovat, že k takové situaci může dojít už po běžných dávkách např. Paralenu. Mezi léčiva, u nichž byla prokázána klinicky významná léková interakce s paracetamolem patří: alkohol, anestetika, antiepileptika (phenytoin, carbamazepin, phenobarbital, lamotrigin), antituberkulotika (isoniazid, rifampicin), kontraceptiva, sulfinpyrazon, warfarin, zidovudin, metoclopramid, cholestyramin. Nejvíce ohrožení jsou lidé konzumující alkohol (i dosti malé množství), a to zejména v případě, kdy při nemoci nahradí obvyklou dávku alkoholu paracetamolem. Jejich játra mají vyšší hladinu enzymů, které zpracovávají alkohol i paracetamol a zároveň obsahují snížené množství látky potřebné k odstranění jedovatého meziproduktu vznikajícího z paracetamolu. Pokud dotyčný jedinec přestane pít alkohol a začne užívat paracetamol, všechny jaterní enzymy se soustředí na tvorbu jedovaté látky.
Farmakokinetika
Acetaminofen je metabolitem acetanilidu, benorylátu a fenacetinu. Je velmi dobře vstřebáván trávicím traktem a rychle distribuován do tělesných tekutin. Metabolizuje se v játrech na základě hydroxylace, desacetylace a konjugace s cysteinem a kyselinou glukuronovou. Biotransformace paracetamolu se ubírá třemi cestami. První (hlavní) vede ke konjugaci za vzniku glukuronidu, druhá ke vzniku sulfátu paracetamolu. Třetí cesta, kterou se přeměňuje zhruba třetina množství látky, vede ke vzniku vysoce reaktivní sloučeniny, N-acetyl-benzochinoniminu. Tato látka je přímo zodpovědná jak za nekrózu jaterní tkáně, tak za nekrózu ledvinných tubulů. V játrech je N-acetylbenzochinonimin tvořen reakcí zpostředkovanou cytochromy P-450 (izoenzymy označovanými jako CYP2E1, CYP1A2 a CYP3A4 ), v ledvinách pak analogicky za účasti cyklooxygenázy (neboli prostaglandin H syntázy). Asi 90 % terapeutické dávky se vylučuje močí během 24 hodin.
Obvyklé dávkování:

Obvyklý dávkovací interval je 4-6 hodin.
Biologický poločas
U dospělých je biologický poločas 1,5-3 hodiny, ale objevují se i údaje 1-4 hodiny, u novorozenců je to kolem 5 hodin. Proto se paracetamol podává min. ve 4 hod. intervalech. U dospělých poločas nad 4 hodiny indikuje možnost jaterního poškození. Poločas se muže prodloužit u akutní intoxikace.
Intoxikace
Při metabolismu paracetamolu vzniká velmi reaktivní metabolit, N-acetyl-p-benzochinon, který je rychle inaktivován vazbou na glutathion. Je-li však dávka paracetamolu vyšší nebo je-li situace změněna např. vyčerpáním zásob glutathionu (např. hladověním nebo v důsledku konzumace alkoholu) může se vazebná kapacita glutathionu vyčerpat. Pak se metabolit váže kovalentně na hepatocyty a působí hepatotoxicky, což může vést až ke smrti.
Přímé následky abnormálních koncentrací
Projevy fáze 1: v 1. stádiu intoxikace dochází k akutním gastointestinálním poruchám - anorexie, nauzea, zvracení, kožní projevy, teplota, slizniční léze.
Projevy fáze 2: 2. fáze je provázena relativně dobrým stavem bez anorexie a zvracení, trvá asi 2 dny, obvykle se objevuje oligurie.
Projevy fáze 3: mezi 3. až 5. dnem se objevuje žloutenka, fulminantní jaterní selhání, hemoragie, jaterní encefalopatie. Při předávkování je limitující obsah glutathionu v jaterních buňkách. Při jeho (relativním) nedostatku se aktivní metabolity kovalentně váží na proteiny cytosolu a endoplazmatického retikula v centrilobulární části s následnou centrilobulární nekrózou jaterních buněk (neprojevuje se dříve než za 12 hodin po předávkování, spíše po 3-5 dnech, ale po 4-6 dnech je již nekróza méně pravděpodobná), dále nastává renální tubulární nekróza až hypoglykemické kóma. Hepatotoxicita je potencována phenobarbitonem, zatímco glutathion má naopak protektivní efekt. Jaterní poškození po více než 15 g může mít fatální následky i pres včasnou léčbu. Jako pozdní komplikace se může rozvinout syndrom diseminované intravaskulární koagulace.
Pravděpodobnost nekrózy jaterních buněk v různém časovém intervalu od požití toxické dávky:

Riziko poškození jaterního parenchymu je závislé na hladině léčiva a době od požití acetaminofenu, výpočet rizika platí pro období 4-15 hodin po požití. Do 4 hodin od požití je predikce nespolehlivá vzhledem k pokračující absorpci léčiva. Nad 15 hodin od požití je pozdě na terapeutický zákrok.
Laboratorní diagnostika intoxikace
První odběr se plánuje na dobu kolem 6 hodin po požití a druhý o 3 až 4 hodiny později. Očekávaný poločas eliminace je 1-3 hodiny, je-li delší než 4 hodiny, je přítomnost nekrózy jater velmi pravděpodobná.
Léčba otravy
Snaha o zvýšení jaterního glutathionu pomocí merkaptaminu, methioninu, cysteinu, acetylcysteinu. S léčbou se nesmí otálet u gravidních. S podáváním acetylcysteinu a methioninu se musí začít během prvních 12 hodin (nejdéle 24 hodin). Methionin - 2,5 g orálně, dále 2,5 g každé 4 hodiny, vhodné je kontrolovat hladinu v krvi. Při těžké otravě může mít pacient nauzeu, případně zvrací. Acetylcystein se podává intravenózně (i.v.):
do 8 hod. po ingesci – 150 mg/kg 15-30 min, poté 50 mg/kg během 4 hod a 100 mg/kg za 16 hod (celkem 300 mg/kg za 20 hod).
10-24 hod po ingesci - ihned 140 mg/kg během 1 hod, po 4 hodinách první z 12 udržovacích dávek, 70 mg/kg (opět po dobu 1 hod.).
Dále - je vhodné pokračovat dávkou 150 mg/kg každých 24 hod.
Podání acetylcysteinu je spojeno s poklesem plazmatického kalia a HCO3-, někdy je trombocytopenie během prvních 72 hodin léčby.
Acetaminofen se dobře absorbuje na aktivní uhlí.

Některé přípravky s obsahem paracetamolu

PARALEN tbl., sup., PARACETAMOL tbl., PANADOL tbl., sus., EFFERALGAN tbl., sol.

Některé kombinované přípravky obsahující paracetamol

ATARALGIN, tbl (paracetamolum, guaifenezinum, coffeinum),
DINYL tbl. (aminophenazonum, phenacetinum, allobarbitalum, butobarbitalum, coffeinum),
FASCONAL tbl. (phenacetinum, acidum acetylosalicylicum, coffeinum, phenobarbitalum),
GUAJANAL (paracetamolum, guaifenezinum),
HARBURETA tbl. (aloxipyrinum, phenacetinum, chininum, codeinum),
MIRONAL tbl. (acidum acetylosalicylikum, phenacetinum, coffeinum),
SCUTAMIL C (carisoprodolum, acetaminophenum),
VICEDRIN drg. (phenacetinum, chininum, ephedrinum).

Co říci na závěr? Farmaceutický průmysl produkuje tuny chemikálií, jejichž účinky nelze mnohdy ani dohlédnout. Tím samozřejmě nechci odmítat klasickou léčbu v situacích, kdy zachraňuje život, ani tehdy, nemůžeme-li nabídnout žádnou lepší alternativu. Na druhé straně je třeba si uvědomit, že příznaky jako bolest či teplota jsou signály organismu, které bychom neměli stále jen potlačovat, nýbrž se zamyslet a pátrat po příčině nemoci. Možná pak zjistíme, že více než analgetikum na bolest hlavy potřebujeme nastolit správný stravovací režim a vyčistit zažívací ústrojí nebo srovnat psychiku.

Použitá literatura a internet

http://www.alter-med.cz/scripts/index.php?ac=clanek&idcl=233&idkat=18
http://www.medicina.cz/odborne/clanek.dss?s_id=4120
http://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2003/04/04.pdf
http://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2002/12/05.pdf
http://www.camelot.lfhk.cuni.cz/farmakol/cz/antipyret.doc
Filip K., Akutní selhání jater, Čes. a Slov. Gastroent. a Hepatol. 2005 59(5): 252-4
Taimr P., Fuminantní selhání jater a transplantace, Čes. a Slov. Gastroent. a Hepatol. 2005 59(5): 238-9
HospiMedica International, 2006, č. 2, s. 21.
http://www.medinews.com


 
 
  Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Budete moct upravit vzhled tohoto webu, nastavit zobrazení komentářů, posílat komentáře, posílat zprávy ostatním uživatelům a řadu dalších.

  Související odkazy
· Více o tématu Krizová radiobiologie a toxikologie
· Další články od autora Prof. Patocka


Nejčtenější článek na téma Krizová radiobiologie a toxikologie:
Pozor na paracetamol!


  Hodnocení článku
Průměrné hodnocení: 4.79
Účastníků: 39

Výborný

Zvolte počet hvězdiček:

Výborný
Velmi dobré
Dobré
Povedený
Špatné


  Možnosti

 Vytisknout článek Vytisknout článek

 Poslat článek Poslat článek

Související témata

Krizová radiobiologie a toxikologie

Odebírat naše zprávy můžete pomocí souboru backend.php nebo ultramode.txt.
Powered by Copyright © UNITED-NUKE, modified by Prof. Patočka. Všechna práva vyhrazena.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.09 sekund

Hosting: SpeedWeb.cz

Administrace