Vítejte na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
Přihlásit se nebo Registrovat Domů  ·  Prof. Patočka  ·  Student ART  ·  Student RA  ·  Student KRT  ·  Doktorand  ·  Fórum  

  Moduly
· Domů
· Archív článků
· Doporučit nás
· Články na internetu
· Fotogalerie
· Poslat článek
· Průzkumy
· Připomínky
· Soubory
· Soukromé zprávy
· Statistiky
· Témata
· Top 10
· Váš účet
· Verze pro PDA
· Vyhledávání

  Skupiny uživatelů
· Prof. Patočka
· Student ART
· Student RA
· Student KRT
· Doktorand

  Kdo je online
V tuto chvíli je 11683 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma zaregistrovat zde


  Články mých kolegů: Antidepresivně účinné látky šišáku bajkalského (Scutellaria baicalensis)
Publikováno: Sobota, 19.11. 2016 - 12:25:50 Od: Prof. Patocka
prof Patočka

Antidepresivně účinné látky šišáku bajkalského (Scutellaria baicalensis)

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka

      Deprese je závažná a dlouhotrvající porucha psychiky, která se u člověka projevuje snížením až vymizením schopnosti prožívat radost a potěšení, pokleslými náladami a patologickým smutkem. Depresivní člověk trpní neschopností cítit potěšení (ahedonie), ve všem vidí zmar, beznaděj a bezvýchodnost, má nedostatek motivace, trpí pocity bezcennosti a viny za vlastní neschopnost a k tomu se váže úzkost a osamocenost, malá sebedůvěra, zvýšená únava, zhoršená pozornost a neschopnost soustředění. Jedná se o velmi závažný, dokonce někdy i život ohrožující stav.  Reakce člověka postiženého depresí může mít u různých lidí různý průběh.  Člověk může být podrážděný, agresivní a zlomyslný, jindy zase utlumený, unavený, tichý a klidný, často nemá sílu udělat  ani tu nejméně náročnou činnost.  Většinou mizí radostné reakce na pozitivní podněty a lidé s depresí se mohou svému okolí jevit jako cyničtí jedinci. Deprese se také může projevovat poruchami paměti (Martell et al, 2001).     Nemoc je třeba léčit, neléčená deprese ohrožuje život člověka. Mohou se objevit sebevražedné myšlenky. Zhruba 2/3 nemocných prožívá silné úzkostné stavy, které riziko sebevraždy zvyšují. Statistiky uvádějí, že 5–15 % nemocných s depresivní poruchou ukončí svůj život sebevraždou. Deprese se léčí antidepresivy, často v kombinaci s psychoterapií. 
    Antidepresivum je psychiatrický lék užívaný ke zmírnění symptomů klinické deprese. Nejčastěji předepisovanými typy antidepresiv jsou tzv. SSRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu), MAOI (inhibitory monoaminooxidázy) a tricyklická antidepresiva. Tyto druhy léků ovlivňují funkci neurotransmiterů v centrální nervové soustavě a pomáhají vytvořit jejich rovnováhu na nemocí postižených neuronech.
    I když dnes existuje velké množství antidepresiv, jsou hledány stále nové a pozornosti neušly ani látky přírodního původů. Přírodní antidepresiva, jako např. třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) nebo magnólie (Magnolia), nachází svoje uplatnění při lehčích formách deprese. Rostlinou s antidepresivními účinky je také šišák bajkalský (Scutellaria baicalensis), vytrvalá bylina z čeledi Lamiaceae (hluchavkovité).  Areál rozšíření zahrnuje Sibiř, severní Čínu, Japonsko, Koreu a Mongolsko, kde roste na slunných travnatých svazích a stráních, a to až do výšky 2000 m n. m. Rostlina je mrazuvzdorná a lze ji pěstovat i v České republice (Wu a Raven, 1994; Valíček et al., 1994).
     K léčebným účinkům se používá především kořen (Scutellariae radix), který má důležité postavení v tradiční čínské medicíně. Kořen šišáku je zde nazýván Huang Qin a je oficiální součástí čínského lékopisu (Chinese Pharmacopoeia) (Wu, 2005). Kořen šišáku se často používá v kombinaci s dalšími rostlinami. Hlavními indikacemi jsou horečka, infekce, zažívací potíže, průjem, hepatitida, hypertenze, arterioskleróza, alergie, epilepsie, kašel, kožní problémy a vředy (Barnes et al., 2007; WHO, 2007; Shang et al., 2010).  
     Šišák bajkalský obsahuje velké množství biologicky aktivních látek (Awad et al., 2003). Zastoupeny jsou flavonoidy (baicalein, wogonin, norwogonin, chrysin, oroxylin A, apigenin, luteolin, hispidulin a další), flavonové glykosidy (baicalin, dihydrobaicalin, scutellarin, wogonosid), iridoidy (katalpol), chalkony, fenylethanoidy (salidrosid), monoterpeny (limonen, terpineol), seskviterpeny (karyofylen, β-humulen, β-farnesen), aminokyseliny, steroidní látky (kampesterol, stigmasterol, β-sitosterol), lignin a tanin (Bensky et al., 2004; Barnes et al., 2007). Za hlavní účinné látky se považují flavonoidy baicalein a wogonin a jejich glykosidy baicalin a wogonosid (Valíček et al., 1994). Většina preklinických studií byla provedena s izolovanými obsahovými látkami šišáku, především baicaleinem a wogoninem (Barnes et al., 2007; WHO, 2007), které působí na CNS a vykazují antidepresivní (Xiong et al., 2011; Lee et al., 2013) a anxiolytický účinek (Hui et al., 2002; Liao et al., 2003; de Carvalho et al., 2011). Hlavní flavonoidy šišáku bajkalského, wogonin a baicalein, mají také antikonvulzivní účinky (Park et al., 2007; Mao et al., 2014) a účinky neuroprotektivní, kdy chrání kortikální  neurony před oxidativbním stresem (Cho a Lee, 2004; Tai et al., 2005; Lin et al., 2007; Zhang et al., 2010; Yang et al., 2014) nebo toxickým účinkem β-amyloidu (Lebeau et al., 2001; Wang et al., 2004; Ding et al., 2015).
     V řadě studií byla také potvrzena účinnost baicaleinu a dalších obsahových látek šišáku proti ischemickému poškození nervových buněk (Zhao et al., 2013; Kong et al., 2014 a další). Šišák by tak mohl nalézt uplatnění např. při léčbě poškození mozku po cévních mozkových příhodách (Gaire et al., 2014). Kromě účinků na nervový systém, vykazuje šišák bajkalský řadu dalších léčivých účinků, které potvrzují jeho využívání v tradiční medicíně. Perspektivní je zejména účinek protinádorový, hepatoprotektivní, antioxidační, antibakteriální a antivirový. Protinádorový účinek je zprostředkován více mechanismy: uplatňuje se zde inhibice proliferace, indukce apoptózy, inhibice angiogeneze a tvorby metastáz, regulace buněčného cyklu a tvorby růstových faktorů a další. Wogonin navíc zvyšuje účinnost doxorubicinu při léčbě karcinomu prsu. Šišák bajkalský se tak jeví také jako vhodný doplněk ke standardní léčbě nádorových onemocnění (Martin a Dušek, 2002; Li-Weber, 2009; Shang et al., 2010; Fu et al., 2015).
     Šišák bajkalský vykazuje pouze nízkou toxicitu. LD50 u myší je při p.o. podání 70% extraktu z kořenů ˃2 g/kg. Při i.p. podání baicalinu myším je LD50 3,1 g/kg. Při s.c. podání myším byla LD50 u extraktu 6 g/kg, u baicalinu 6 g/kg a 4 g/kg u wogoninu. Při podávání extraktu psům p.o. 4-5 g/kg 3x denně po dobu 8 týdnů se nevyskytly žádné projevy toxicity (WHO, 2007). V dvojitě slepé, placebem kontrolované studii byla zdravým dobrovolníkům podána jednorázová dávka 100-2800 mg baicaleinu. Baicalein byl dobře snášen, nevyskytly se ani změny v hematologických a biochemických parametrech, které by indikovaly poškození funkce jater či ledvin. Testována byla také farmakokinetika baicaleinu (Li et al., 2014). Co se týče lékových interakcí, není k dispozici dostatek informací. Vzhledem k obsahu flavonoidů lze předpokládat ovlivnění isoenzymů CYP450 a nelze tedy vyloučit interakce s některými léčivy (Williamson et al., 2009).
Literatura
Awad R, Arnason JT, Trudeau V, Bergeron C, Budzinski JW, Foster BC, Merali Z. Phytochemical and biological analysis of Skullcap (Scutellaria lateriflora L.): A medicinal plant with anxiolytic properties. Phytomedicine 2003; 10(8): 640–649.
Barnes J, Anderson LA, Phillipson JD. Herbal Medicines 3rd ed. Pharmaceutical Press 2007. 720 p.
Bensky D, Clavey D, Stoger E (eds.). Chinese Herbal Medicine: Materia Medica 3rd ed. Eastland Press 2004. 1311 p.
de Carvalho RS, Duarte FS, de Lima TC. Involvement of GABAergic non-benzodiazepine sites in the anxiolytic-like and sedative effects of the flavonoid baicalein in mice. Behav Brain Res 2011; 221(1): 75-82.
Ding H, Wang H, Zhao Y, Sun D, Zhai X. Protective Effects of Baicalin on Aβ1-42-Induced Learning and Memory Deficit, Oxidative Stress, and Apoptosis in Rat. Cell Mol Neurobiol 2015; 35(5): 623-632.
Fu P, Du F, Liu Y, Hong Y, Yao M, Zheng S. Wogonin increases doxorubicin sensitivity by down-regulation of IGF-1R/AKT signaling pathway in human breast cancer. Cell Mol Biol (Noisy-le-grand). 2015; 61(7): 123-127.
Gaire BP, Moon SK, Kim H. Scutellaria baicalensis in stroke management: nature's blessing in traditional Eastern medicine. Chin J Integr Med 2014; 20(9): 712-720.
Hui KM, Huen MS, Wang HY, Zheng H, Sigel E, Baur R, Ren H, Li ZW, Wong JT, Xue H. Anxiolytic effect of wogonin, a benzodiazepine receptor ligand isolated from Scutellaria baicalensis Georgi. Biochem Pharmacol 2002; 64(9): 1415-1424.
Cho J, Lee HK. Wogonin inhibits excitotoxic and oxidative neuronal damage in primary cultured rat cortical cells. Eur J Pharmacol 2004; 485(1-3): 105-110.
Kong X, Kong W, Miao G, Zhao S, Chen M, Zheng X, Bai J. Pretreatment with Scutellaria baicalensis stem-leaf total flavonoid protects against cerebral ischemia/reperfusion injury in hippocampal neurons. Neural Regen Res 2014; 9(23): 2066-2073.
Lebeau A, Esclaire F, Rostène W, Pélaprat D. Baicalein protects cortical neurons from beta-amyloid (25-35) induced toxicity. Neuroreport 2001; 12(10): 2199-2202.
Lee B, Sur B, Park J, Kim SH, Kwon S, Yeom M, Shim I, Lee H, Hahm DH. Chronic administration of baicalein decreases depression-like behavior induced by repeated restraint stress in rats. Korean J Physiol Pharmacol 2013; 17(5): 393-403.
Li M, Shi A, Pang H, Xue W, Li Y, Cao G, Yan B, Dong F, Li K, Xiao W, He G, Du G, Hu X. Safety, tolerability, and pharmacokinetics of a single ascending dose of baicalein chewable tablets in healthy subjects. J Ethnopharmacol 2014; 156: 210-215.
Li-Weber M. New therapeutic aspects of flavones: the anticancer properties of Scutellaria and its main active constituents Wogonin, Baicalein and Baicalin. Cancer Treat Rev 2009; 35(1): 57-68.
Liao JF, Hung WY, Chen CF. Anxiolytic-like effects of baicalein and baicalin in the Vogel conflict test in mice. Eur J Pharmacol 2003; 464(2-3): 141-146.
Lin HY, Shen SC, Lin CW, Yang LY, Chen YC. Baicalein inhibition of hydrogen peroxide-induced apoptosis via ROS-dependent heme oxygenase 1 gene expression. Biochim Biophys Acta 2007; 1773(7): 1073-1086.
Mao X, Cao Y, Li X, Yin J, Wang Z, Zhang Y, Mao C, Fan K, Zhou H, Cai J, Liu Z. Baicalein ameliorates cognitive deficits in epilepsy-like tremor rat. Neurol Sci 2014; 35(8): 1261-1268.
Martell CR, Addis ME, Jacobson NS. Depression in context: Strategies for guided action. WW Norton & Co. 2001.
Martin J, Dušek J. Šišák bajkalský (Scutellaria baicalensis Georgi) - potenciální zdroj nových léčiv. Čes Slov Farm 2002; 51(6): 277-283.
Park HG, Yoon SY, Choi JY, Lee GS, Choi JH, Shin CY, Son KH, Lee YS, Kim WK, Ryu JH, Ko KH, Cheong JH. Anticonvulsant effect of wogonin isolated from Scutellaria baicalensis. Eur J Pharmacol 2007; 574(2-3): 112-119.
Shang X, He X, He X, Li M, Zhang R, Fan P, Zhang Q, Jia Z. The genus Scutellaria an ethnopharmacological and phytochemical review. J Ethnopharmacol 2010; 128(2): 279-313.
Tai MC, Tsang SY, Chang LY, Xue H. Therapeutic potential of wogonin: a naturally occurring flavonoid. CNS Drug Rev 2005; 11(2): 141-150.
Valíček P, Ando V, Čížek H, Potužák M. Léčivé rostliny tradiční čínské medicíny. Svítání Hradec Králové 1994. 321 p.
Wang SY, Wang HH, Chi CW, Chen CF, Liao JF. Effects of baicalein on beta-amyloid peptide-(25-35)-induced amnesia in mice. Eur J Pharmacol 2004; 506(1): 55-61.
WHO (World Health Organization). WHO Monographs on Selected Medicinal Plants Vol. 3. WHO 2007. 376 p.
Williamson EM, Driver S, Baxter K (eds.). Stockley’s Herbal Medicines Interactions. Pharmaceutical Press 2009. 423 p.
Wu JN. An Illustrated Chinese Materia Medica. Oxford University Press 2005. 706 p.
Wu Z, Raven PH (eds.). Flora of China Vol. 17. Verbenaceae through Solanaceae. Science Press & Missouri Botanical Garden 1994. 342 p.
Xiong Z, Jiang B, Wu PF, Tian J, Shi LL, Gu J, Hu ZL, Fu H, Wang F, Chen JG. Antidepressant effects of a plant-derived flavonoid baicalein involving extracellular signal-regulated kinases cascade. Biol Pharm Bull 2011; 34(2): 253-259.
Yang J, Wu X, Yu H, Liao X, Teng L. NMDA receptor-mediated neuroprotective effect of the Scutellaria baicalensis Georgi extract on the excitotoxic neuronal cell death in primary rat cortical cell cultures. ScientificWorldJournal 2014; 2014: 459549.
Zhang S, Ye J, Dong G. Neuroprotective effect of baicalein on hydrogen peroxide-mediated oxidative stress and mitochondrial dysfunction in PC12 cells. J Mol Neurosci 2010; 40(3): 311-320.
Zhao S, Kong W, Zhang S, Chen M, Zheng X, Kong X. Pretreatment with Scutellaria baicalensis stem-leaf total flavonoid prevents cerebral ischemia-reperfusion injury. Neural Regen Res 2013; 8(34): 3183-3192.
 
 
  Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Budete moct upravit vzhled tohoto webu, nastavit zobrazení komentářů, posílat komentáře, posílat zprávy ostatním uživatelům a řadu dalších.

  Související odkazy
· Více o tématu prof Patočka
· Další články od autora Prof. Patocka


Nejčtenější článek na téma prof Patočka:
Kyselina fytová a naše zdraví


  Hodnocení článku
Průměrné hodnocení: 5
Účastníků: 16

Výborný

Zvolte počet hvězdiček:

Výborný
Velmi dobré
Dobré
Povedený
Špatné


  Možnosti

 Vytisknout článek Vytisknout článek

 Poslat článek Poslat článek

Související témata

prof Patočka

Odebírat naše zprávy můžete pomocí souboru backend.php nebo ultramode.txt.
Powered by Copyright © UNITED-NUKE, modified by Prof. Patočka. Všechna práva vyhrazena.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.04 sekund

Hosting: SpeedWeb.cz

Administrace