Hederifoliosidy, triterpenoidní saponiny bramboříku břečťanolistého
Publikováno: Pondělí, 03.05. 2021 - 08:33:59

Hederifoliosidy, triterpenoidní saponiny bramboříku břečťanolistého

Jiří Patočka, Radoslav Patočka

     Brambořík (Cyclamen) je rod zahradnicky významných okrasných rostlin, původem z oblasti Středozemního moře a Malé Asie. Největší počet druhů roste v Řecku a Turecku. Je známo asi 20 druhů, z nichž mnohé jsou používány ke šlechtění nových kultivarů. Jsou to vytrvalé byliny z čeledi prvosenkovitých. Ve střední Evropě je původní jediný druh, brambořík nachový (Cyclamen purpurascens Mill.). Roste také v České republice, ale jen na jižní a jihozápadní Moravě. Pokud se vyskytuje někde v Čechách, byl tam uměle vysazen. Rostliny vyrůstají z hlízy, která je jedovatá.

     Bramboříky jsou již od středověku velmi populární okrasnou rostlinou. Mimo původního středoevropského druhu se začal v polovině 16. století v Německu hojně pěstovat brambořík břečťanolistý a v Belgii brambořík vykrojený. V Anglii a Francii se ujalo pěstování bramboříku jarního.V 18. století byl do Evropy dovezen z východního středomoří brambořík perský, který se stal základem pro vyšlechtění stovek nynějších kultivarů. Ty jsou ale méně odolné než brambořík původní a nejsou proto příliš vhodné pro venkovní pěstování. Mimo hrnkových rostlin určených do místností, byly v poslední době vyšlechtěny i rostliny vysazované do zahrad nebo odrůdy malého vzrůstu vhodné do skalek.

         Zatímco v Evropě jsou bramboříky známy jako okrasné rostliny, v zemích svého původního růstu byly a dodnes ještě jsou používány v tradiční lidové medicíně jako prostředek pro vyvolání potratu (Speroni et al., 2007). Moderní výzkum prokázal, že hlavními biologicky účinnými látkami bramboříků jsou zejména četné glykosidy (Mihci-Gaidi et al., 2010; Sajjadi et al., 2017; Karagur et al., 2018) s antibakteriálním účinkem (Alkowni et al., 2018),  s analgetickou a protizánětlivou aktivitou (Asingalem et al., 2004; Dall'Acqua et al., 2008), spermicidními účinky (Banerjee et al., 2004) nebo protirakovinným působením (Yildiz et al., 2013; El Hosryal., 2014).
     Z hlíz bramboříku břečťanolistého (Cyclamen hederifolium Aiton) bylo izolováno pět nových triterpenových saponinů, které nebyly dosud nikde jinde objeveny a byly nazvány hederifoliosidy A až E a čtyři již dříve známé triterpenové saponiny. Struktury hederifoliosidů A - E jsou uvedeny na obrázku převzatém z práce Altunkeyik et al. (2012). Hederifoliosidy A – E prokázaly antifungicidní aktivitu (Noiur Hassan et al., 2016) a na základě provedených experimentů se očekává, že by mohly vést k objevu nových léků pro terapii některých druhů rakoviny (Cornea-Cipcigan et al., 2019).
Literatura
Alkowni R, Jodeh S, Hussein F, Jaradat N. Phytochemical screening and antibacterial activity of Cyclamen persicum Mill tuber extracts. Pak J Pharm Sci. 2018 Jan;31(1):187-192. PMID: 29348102.
Altunkeyik H,  Gülcemal D, Masullo M, Alankus-Caliskan O, Piacente S, Karayildirim T. Triterpene saponins from Cyclamen hederifolium. Phytochemistry 2012; 73(1): 127-33. doi: 10.1016 / j.phytochem.2011.09.003. EPUB 2011 17
Asongalem EA, Foyet HS, Ngogang J, Folefoc GN, Dimo T, Kamtchouing P. Analgesic and antiinflammatory activities of Erigeron floribundus. J Ethnopharmacol. 2004 Apr;91(2-3):301-8. doi: 10.1016/j.jep.2004.01.010. PMID: 15120453.
Banerjee M, Hazra A, Bharikar YP, Mondal NB. Insights of spermicidal reaearch: An update. JFIV Reprod Med Genet  2004; 3(1): 138. doi:10.4172/2375-4508.1000138
Cornea-Cipcigan M, Pamfil D, Sisea CR, Gavris CP, Ribeiro Campos MG, Margaoan R.  A review on cyclamen species: transcription factors vs. pharmacological effects. Acta Pol Pharm Drug Res 2019; 76(6): 919-938.
Dall'Acqua S, Castagliuolo I, Brun P, Ditadi F, Palù G, Innocenti G. Triterpene glycosides with in vitro anti-inflammatory activity from Cyclamen repandum tubers. Carbohydr Res. 2010 Mar 30;345(5):709-14. doi: 10.1016/j.carres.2009.12.028. Epub 2010 Jan 4. PMID: 20080229.
El Hosry L, Di Giorgio C, Birer C, Habib J, Tueni M, Bun SS, Herbette G, De Meo M, Ollivier E, Elias R. In vitro cytotoxic and anticlastogenic activities of saxifragifolin B and cyclamin isolated from Cyclamen persicum and Cyclamen libanoticum. Pharm Biol. 2014;52(9):1134-40. doi: 10.3109/13880209.2013.879600. Epub 2014 Mar 20. PMID: 24649909.
Karagur ER, Ozay C, Mammadov R, Akca H. Anti-invasive effect of Cyclamen pseudibericum extract on A549 non-small cell lung carcinoma cells via inhibition of ZEB1 mediated by miR-200c. J Nat Med. 2018 Jun;72(3):686-693. doi: 10.1007/s11418-018-1204-z. Epub 2018 Mar 19. PMID: 29557087.
Mihci-Gaidi G, Pertuit D, Miyamoto T, Mirjolet JF, Duchamp O, Mitaine-Offer AC, Lacaille-Dubois MA. Triterpene saponins from Cyclamen persicum. Nat Prod Commun. 2010 Jul;5(7):1023-5. PMID: 20734932.
Noiur Hassan B, Maysa Y, Rim S. Screening of antifungal activity in vitro of Cyclamen hederifolum tubers extracts. Res J Pharm technol 2016; 9(10): 1677-1680. doi:10.5958/0974-360X.2016.00338.3
Sajjadi ST, Saboora A, Mohammadi P. Comparison of aglycon and glycosidic saponin extracts of Cyclamen coum tuber against Candida spp. Curr Med Mycol. 2016 Jun;2(2):40-44. doi: 10.18869/acadpub.cmm.2.2.7. PMID: 28681019; PMCID: PMC5490304.
Speroni E, Cervellati R, Costa S, Dall'Acqua S, Guerra MC, Panizzolo C, Utan A, Innocenti G. Analgesic and antiinflammatory activity of Cyclamen repandum S. et S. Phytother Res. 2007 Jul;21(7):684-9. doi: 10.1002/ptr.2145. PMID: 17444577.
Yildiz M, Bozcu H, Tokgun O, Karagur ER, Akyurt O, Akca H. Cyclamen exerts cytotoxicity in solid tumor cell lines: a step toward new anticancer agents? Asian Pac J Cancer Prev. 2013;14(10):5911-3. doi: 10.7314/apjcp.2013.14.10.5911. PMID: 24289599.


Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1149