Cytosporony, cytostatické metabolity endofytických hub
Publikováno: Úterý, 01.02. 2022 - 11:26:22
Téma: prof Patočka


Cytosporony, cytostatické metabolity endofytických hub

Jiří Patočka

       Cytosporony jsou polyfenolické přírodní látky, které byly izolovány z endofytických hub (Brady et al., 2000; Takano t al., 2014). Cytosporony B a D byly izolovány z endofytické houby Leucostoma persoonii (Nitschke) Höhn. (běloterčka řešetláková) (Beau et al., 2012). Tato parazitická houba vytváří bílé tečky na kůře suchých větví stromů čeledi růžovitých (Rosaceae).  Způsobuje opadávání větviček a znehodnocuje ovoce. Vážně omezuje životnost a produktivitu broskví a může mít za následek ztrátu celého stromu. Houba také napadá třešně, višně, meruňky a švestky.     Cytosporony, které běloterčka produkuje, vykazují cytostatickou aktivitu a mají antibakterální účinky (Ohzeki a Mori, 2003; Hall et al., 2005; Ishii et al., 2013; Li et al., 2013). Cytosporon B  je agonistou jaderného orphanového receptoru Nur77, který hraje důležitou roli v mnoha biologických procesech (Zhan et al., 2008;Gao et al., 2016; Jiang et al., 2016; Nie eta l., 2016; Liu et al., 2017). Podílí se např. na regulaci proliferace, na diferenciaci a apoptóze a působí jako přepínač funkce Bcl-2. Fyziologický ligand pro Nur77 nebyl dosud identifikován.
      Receptor  Nur77 je silný proapoptotický člen nadrodiny jaderného receptoru, který je exprimován převážně v mozkové tkáni. Bylo prokázáno, že Nur77 zprostředkovává apoptózu ve více orgánech. Nur77 se také podílí na časném poškození mozku (EBI), způsobuje konformační změnu v BCL-2 a spouští uvolňování cytochromu C, což vede k buněčné apoptóze (Dai et al., 2014). Agonisté Nur77 představují novou třídu silných a účinných protinádorových látek (Liu et al., 2010; Lee et al., 2011; Chen et al., 2012; Wu et al., 2013).
     Jak prokázali  Beau et al. (2012), cytosporon E je aktivní proti MRSA s minimální inhibiční koncentrací (MIC) 72 µM a působí i na biofilm MRSA.
Literatura
Beau J, Mahid N, Burda WN, Harrington L, Shaw LN, Mutka T, Kyle DE, Barisic B, van Olphen A, Baker BJ. Epigenetic tailoring for the production of anti-infective cytosporones from the marine fungus Leucostoma persoonii. Mar Drugs. 2012; 10(4): 762-774.
Brady SF, Wagenaar MM, Singh MP, Janso JE, Clardy J. The cytosporones. new octaketide antibiotics isolated feom an endophytic fungus. Org Lett. 2000; 2: 4043-4046.
Dai Y, Zhang W, Sun Q, Zhang X, Zhou X, Hu Y, Shi J. Nuclear receptor nur77 promotes cerebral cell apoptosis and induces early brain injury after experimental subarachnoid hemorrhage in rats. J Neurosci Res. 2014; 92(9): 1110-1121.
Gao H, Chen Z, Fu Y, Yang X, Weng R, Wang R, Lu J, Pan M, Jin K, McElroy C, Tang B, Xia Y, Wang Q. Nur77 exacerbates PC12 cellular injury in vitro by aggravating mitochondrial impairment and endoplasmic reticulum stress. Sci Rep. 2016; 6: 34403.
Hall JD, Duncan-Gould NW, Siddiqi NA, Kelly JN, Hoeferlin LA, Morrison SJ, Wyatt JK. Cytosporone E: racemic synthesis and preliminary antibacterial testing. Bioorg Med Chem. 2005; 13(4): 1409-1413.
Chen HZ, Liu QF, Li L, Wang WJ, Yao LM, Yang M, Liu B, Chen W, Zhan YY, Zhang  MQ, Cai JC, Zheng ZH, Lin SC, Li BA, Wu Q. The orphan receptor TR3 suppresses intestinal tumorigenesis in mice by downregulating Wnt signalling. Gut. 2012; 61(5): 714-724.
Ishii T, Nonaka K, Suga T, Masuma R, Ōmura S, Shiomi K. Cytosporone S with antimicrobial activity, isolated from the fungus Trichoderma sp. FKI-6626. Bioorg Med Chem Lett. 2013; 23(3): 679-681.
Jiang Y, Zeng Y, Huang X, Qin Y, Luo W, Xiang S, Sooranna SR, Pinhu L. Nur77 attenuates endothelin-1 expression via downregulation of NF-κB and p38 MAPK in A549 cells and in an ARDS rat model. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2016; 311(6): L1023-L1035.
Lee SO, Li X, Khan S, Safe S. Targeting NR4A1 (TR3) in cancer cells and tumors. Expert Opin Ther Targets. 2011; 15(2): 195-206.
Li J, Lv C, Sun W, Li Z, Han X, Li Y, Shen Y. Cytosporone B, an inhibitor of the type III secretion system of Salmonella enterica serovar Typhimurium. Antimicrob Agents Chemother. 2013; 57(5): 2191-2198.
Liu JJ, Zeng HN, Zhang LR, Zhan YY, Chen Y, Wang Y, Wang J, Xiang SH, Liu WJ, Wang WJ, Chen HZ, Shen YM, Su WJ, Huang PQ, Zhang HK, Wu Q. A unique pharmacophore for activation of the nuclear orphan receptor Nur77 in vivo and in  vitro. Cancer Res. 2010; 70(9): 3628-3637.
Liu TY, Yang XY, Zheng LT, Wang GH, Zhen XC. Activation of Nur77 in microglia  attenuates proinflammatory mediators production and protects dopaminergic neurons from inflammation-induced cell death. J Neurochem. 2017; 140(4): 589-604.
Nie X, Tan J, Dai Y, Mao W, Chen Y, Qin G, Li G, Shen C, Zhao J, Chen J. Nur77 downregulation triggers pulmonary artery smooth muscle cell proliferation and migration in mice with hypoxic pulmonary hypertension via the Axin2-β-catenin signaling pathway. Vascul Pharmacol. 2016; 87: 230-241.
Ohzeki T, Mori K. Synthetic racemate and enantiomers of cytosporone E, a metabolite of an endophytic fungus, show indistinguishably weak antimicrobial activity. Biosci Biotechnol Biochem. 2003; 67(12): 2584-2590.
Takano T, Koseki T, Koyama H, Shiono Y. A new cytosporone derivative from the  endophytic fungus Cytospora sp. Nat Prod Commun. 2014; 9(7): 973-975.
Wu J, Liu J, Jia R, Song H. Nur77 inhibits androgen-induced bladder cancer growth. Cancer Invest. 2013; 31(10): 654-660.
Zhan Y, Du X, Chen H, Liu J, Zhao B, Huang D, Li G, Xu Q, Zhang M, Weimer BC,  Chen D, Cheng Z, Zhang L, Li Q, Li S, Zheng Z, Song S, Huang Y, Ye Z, Su W, Lin SC, Shen Y, Wu Q. Cytosporone B is an agonist for nuclear orphan receptor Nur77.  Nat Chem Biol. 2008; 4(9): 548-556.


Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1227