Spirofornabuxin, nový typ alkaloidů Buxus sempervirens
Publikováno: Pátek, 11.02. 2022 - 09:36:51
Téma: prof Patočka


Spirofornabuxin, nový typ alkaloidů Buxus sempervirens

Jiří Patočka

     Buxus sempervirens (zimostráz obecný nebo vždyzelený) je stálezelený keř nebo stromek s drobnými listy z čeledi Buxaceae  (zimostrázovité), pocházející ze Středomoří. Dorůstá výšky okolo 4 m, ale roste poměrně pomalu. Květy se objevují od dubna do května. Mají žlutozelenou barvu a rostou v drobných svazečcích. Květy jsou poměrně nevýrazné, plodem je tobolka se třemi růžky dozrávající v říjnu až listopadu.  Celá rostlina je jedovatá, obsahuje řadu alkaloidů, které byly souhrnně nazývýny buxin a způsobuje otravy zvířat i lidí. Později se zjistilo, že buxin je ve skutečnosti vemi pestou směsicí velkého množství oraganických látek a jak se zvyšuje kvalita dělích a analytických metod, byly objevovány stále nové látky. Jednou z nich je i spirofornabuxin, považovaný za prvého člena nové skupiny steroidních alkaloidů typu spirobuxinu (Fourneau et al., 1997).     Podobně jako mnohé další alkaloidy zimostrázů, také spirofornabuxin inhibuje aktivitu aceytlcholinesterazy (AChE) a butyrylcholinesterázy (BuChE) (Ata et al., 2010) a má tudíž neuroprotektivní účinky. Protože  počty neurodegenerativních onemocnění stále rostou (odhaduje se, že do roku 2040 se stanou celosvětově druhou hlavní příčinou úmrtí), mohl by se stát spirofornabuxin významným přírodním ligandem AChE a najít praktické uplatnění v terapii těchto chorob  (Yan et al., 2011; Mahomoodally et al., 2020). Dá se totiž také vyrobit synteticky (Kotha et al., 2009) a uplatnění by mohl najít nejen v terapii Alzheimerovy nemoci (Murray et al., 2013; Braidy et al., 2017), ale také u dalších chorob (Ata et al., 2010; Xiang et al., 2021).
Literatura
Ata A, Iverson CD, Kalhari KS, Akhter S, Betteridge J, Meshkatalsadat MH. et al.,  Triterpenoidal alkaloids from Buxus hyrcana and their enzyme inhibitory, anti-fungal and anti-leishmanial activities. Phytochemistry, 2010; 71(14-15): 1780-1786.
Braidy N, Poljak A, Jayasena T, Sachdev P. Natural plant-derived acetylcholinesterase inhibitors: Relevance for Alzheimer’s disease. Nat Prod Target Clin Relevant Enzym, 2017;  297-318.
Foutneau C, Hocquemiller R, Guédon D, Cavé A. Spirofornabuxine, a novel type of Buxus alkaloid. Tetrahedron Lett. 1997; 38(17): 2965-2968. doi.org/10.1016/S0040-4039(97)00534-0
Kotha S, Deb AC, Lahiri K, Manivannan E. Selected synthetic strategies to spirocyclics. Synthesis, 2009; 2009(2): 165-193.
Mahomoodally F, Abdallah HH, Suroowan S, Jugreet S, Zhang Y, Hu X. In silico exploration of bioactive phytochemicals against neurodegenerative diseases via inhibition of cholinesterases. Current Pharm Design, 2020; 26(33): 4151-4162.
Murray AP, Faraoni MB, Castro MJ, Alza NP,  Cavallaro V. Natural AChE inhibitors from plants and their contribution to Alzheimer’s disease therapy. Current Neuropharmacol. 2013; 11(4): 388-413.
Xiang ZN, Su JC, Liu YH, Deng B, Zhao N, Pan J, et al. Structurally diverse alkaloids from Buxus sempervirens with cardioprotective activity. Bioorg Chem. 2021;109: 104753.
Yan YX, Sun Y, L, ZR, Zhou L, Qiu MH. Chemistry and biological activities of Buxus alkaloids. Current Bioact Comp. 2011; 7(1): 47-64.


Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1231