Dvouzubec trojdílný: plevel produkující významné bioaktivní látky
Publikováno: Sobota, 19.02. 2022 - 14:53:54
Téma: prof Patočka


Dvouzubec trojdílný: plevel produkující významné bioaktivní látky

Jiří Patočka

     Dvouzubec trojdílný (Bidens tripartita) je druh plevelné byliny z čeledi hvězdnicovitých (Asteraceae), která je nápadná svými nažkami se dvěma nebo třemi zuby se zpětnými háčky. Těmi se nažky zachycují za oděv nebo srst zvířat. Rostlina je domovem v Evropě a střední a východní Asii. Druhotně se rozšířila do Severní Ameriky, Austrálie a na Nový Zéland. Rostlina vyžaduje vlhké prostředí, zamokřená pole, obnažená dna rybníků, s úspěchem vyrůstá podél řek, příkopů a okolo vodních nádrží. Vyhovují ji písečné, hlinitopísčité i neutrální až kyselé půdy, nevadí ji ani nepravidelné zaplavování i mírné zastínění (Tutin a Bidens, 1996). V České republice je dvouzubec trojdílný původní druh a roste na celém území (Polívka, 1901).     Dvouzubce trojdílného se dříve používalo k výrobě žlutého barviva, kterým se obarvovala příze (https://live-fts.flickr.com/groups/799091@N20/discuss/72157606234804404/). V tradiční čínské medicíně se používal k léčbě úplavice. V současnosti je dostupný v podobě sušené nati, jejíž nálev má mj. působit močopudně, antialergicky, antirevmaticky a při chorobách kůže (Pozharitskaya et al., 2010). Květy obsahují 0,05–0,11 % (v/w) silice, jejíž bakteriostatický účinek je nevýznamný, ale má silnou antifungální aktivitu (Tomczykowa et al., 2008, 1018).

     Řada etnofarmakologických studií dokládá, že dvouzubec trojdílný má gastrointestinální, gastroprotektivní, protizánětlivou, antiulcerogenní a imunomodulační a jeho bioaktivní složky z něj činí zvláště zajímavou rostlinnou drogu jako kandidáta pro podpůrnou léčbu funkčních gastrointestinálních poruch a poruch střevní motility. Rostlina obsahuje řadu biologicky aktivních látek, z nichž hlavními chemickými složkami nadzemních částí rostliny jsou flavonoidy (luteolin, cynarosid), příbuzné chalkony (butein, butein-7-O-β-d-glukopyranosid a marein), flavanony (isocoreopsin a flavanomarein), aurony (sulfuretin, sulfurein, maritimetin a maritimein), četné alifatické i aromatické polyiny a další (Lv a Zhang, 2013; Rodin et al., 2021; Yan et al., 2022).                                                             

Literatura

Lv JL, Zhang LB. Flavonoids and polyacetylenes from the aerial parts of Bidens tripartita. Biochem System Ecol. 2013; 48: 42-44.

Polívka F. Názorná květena zemí koruny české: Dvouzubec trojdílný. In: Zdeněk Pazdera, Wendys, 1901 s. 500–502 (https://botanika.wendys.cz/kvetena/kvetena.php?dil=3&page=500)

Pozharitskaya ON, Shikov AN, Makarova MN, Kosman VM, Faustova NM, Tesakova SV et al. Anti-inflammatory activity of a HPLC-fingerprinted aqueous infusion of aerial part of Bidens tripartita L. Phytomedicine, 2010; 17(6): 463-468.

Rodin MN, Bokov DO, Kovaleva TY, Bobkova NV, Sergunova EV, Strelyaeva AV et al. Composition of biologically active compounds, biological and pharmacological activity of the three-part beggarticks (Bidens tripartita L.). NVEO-NATURAL VOLATILES & ESSENTIAL OILS Journal| NVEO, 2021; 11039-11053.

Tomczykowa M, Tomczyk M, Jakoniuk P, Tryniszewska E. Antimicrobial and antifungal activities of the extracts and essential oils of Bidens tripartita. Folia Histochem Cytobiol. 2008; 46(3), 389-393.

Tomczykowa M, Wróblewska M, Winnicka K, Wieczorek P, Majewski P, Celińska-Janowicz K, Tomczyk M. (2018). Novel gel formulations as topical carriers for the essential oil of Bidens tripartita for the treatment of candidiasis. Molecules, 2018; 23(10): 2517.

Tutin TG. Bidens L. In: Heywood VH, Burges NA, Valentine DH, Walters SM, Webb DA, eds. Flora Europaea. vol. IV. Cambridge: University Press; 1996:139-140.

Yan Z, Chen Z, Zhang L, Wang X, Zhang Y, Tian Z. Bioactive polyacetylenes from Bidens pilosa L and their anti-inflammatory activity. Natural Product Research, 2022; 1-6.Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1235