Iristectoron K a kosatec německý
Publikováno: Pátek, 11.03. 2022 - 10:56:32
Téma: prof Patočka


Iristectoron K a kosatec německý

Jiří Patočka

     Kosatec německý (Iris germanica L.) je oblíbená okrasná zahradní rostlina, pěstovaná v množství kultivarů lišících se zejména barvou květů, ale i vzrůstem. Taxon pochází zřejmě ze Středozemí, ale přesný původ není objasněn. Preferuje výslunná místa a nesnáší přemokření půdy. Velmi dobře se množí vegetativně. Má dužnatý, plazivý, a větvený oddenek, z kterého vyrůstají mečovité, 30–70 cm dlouhé a 2–3,5 cm široké, špičaté, šedozelené listy. Mezi listy vyrůstá oblá, v horní části někdy větvená lodyha, nesoucí vějířek květů. Květy jsou velké, na bázi obalené obvejčitými listeny toulce. Okvětní trubka je 1,7–2,5 cm dlouhá, cípy okvětí jsou dlouhé až 9 cm a mají modrou nebo modrofialovou barvu. Kultivary mají mnoho pastelových barev nebo mohou být bílé. Vnější cípy květu jsou rozestálé a ohnuté špičkami dolů, na střední žilce s nápadným bílým, na bázi žlutavým kartáčkem chlupů. Vnitřní okvětní cípy směřují šikmo vzhůru a špičkami jsou k sobě skloněné.


     Rod Iris zahrnuje asi stovku druhů, 12 druhů se vyskytuje v Iráku. Je široce používán v různých medicínách po celém světě, zejména Iris persica se používá v lidovém léčitelství v oblasti Kurdistánu v Iráku jako účinná léčba nádorů, zánětů a jako antibakteriální a protiplísňové činidlo. Dřívější poznatky potvrdily, že Iris persica a jeho složky hrají roli při odstraňování tvorby volných radikálů a prevenci patogeneze onemocnění  (Hussain et al., 2021). 
     Na základě fytochemických výzkumů byly v jeho léčivých částech identifikovány různé bioaktivní sloučeniny, včetně flavonoidů, triterpenů, sterolů, fenolických látek, ceramidů a benzochinonů. (Ali et al., 1983; Nasim et al., 2003; Ibrahim et al., 2012) a jeho oddenek byl od pradávna využíván v tradiční lidové medicíně (Ibrahim et al., 2012; Haghjoo  et al., 2019; Yousefsani et al., 2021). Současné farmakologické studie ukazují, že rostlina má několik biologických a terapeutických účinků, včetně neuroprotektivních, hypoglykemických, hypolipidemických, antimikrobiálních, antioxidačních, antiproliferativních, protizánětlivých, antiplazmodiálních, antifungálních, imunomodulačních, cytotoxických a antimutagenních (Rahman  et al., 2003; Alam, 2017; Yousefsani et al., 2021). Preklinických studií, které uvádí různé farmakologické aktivity této rostliny je celá řada, v současné době však není k dispozici dostatek klinických studií. K vyvození definitivního závěru o účinnosti a terapeutických aktivitách kosatce německého a jejích bioaktivních sloučenin jsou proto nutné další klinické, ale i experimentální studie. Dále je nutné zaměřit se na farmakokinetické a bezpečnostní studie extraktů této rostliny (Singab et al., 2016).
      Z petroletherového extraktu oddenků kosatce německého byl izolován nový monocyklický triterpen ze skupiny iristectoronů (Seki et al., 1994) nazvaný iristectoron K (Orhan et al., 2002) a rozšířil tak spektrum zajímavých biomolekul, jako jsou např. aramidy irisamid A a irisamid B, tectoridin a tectorigenin  nebo isoflavon iridin či irigenin (Mohamed et al., 2013).
Literatura
Alam A. Pharmacology and isoflavonoid phytochemistry of the iris. J Pharmacol Clin Res. 2017; 3: 1-6.
Ali AA, El-Emary NA, El-Moghazi MA, Darwish FM, Frahm AW. (1983). Three isoflavonoids from Iris germanica. Phytochemistry, 1983; 22(9): 2061-2063
Haghjoo E, Shojaii A, Parvizi MM. Efficacy of topical herbal remedies for insomnia in Iranian traditional medicine. Pharmacognosy Research, 2019; 11(2).
Hussain FH, Amin HIM, Patel DK, Porwal O. An overview of the therapeutic potential of Iris persica. Current Traditional Medicine, 2021; 7(2): 152-160.
Ibrahim SR, Mohamed GA, Al-Musayeib NM. (2012). New constituents from the rhizomes of Egyptian Iris germanica L. Molecules, 2012; 17(3): 2587-2598.
Mohamed GA, Ibrahim SRM, Rodd SA. New ceramides and isoflavone from the Egyptian Iris germanica L. rhizomes. Phytochem Lett. 2013; 6: 340-344.
Nasim S, Baig I, Jalil S, Orhan I, Sener B, Choudhary MI. Anti-inflammatory isoflavonoids from the rhizomes of Iris germanica. J Ethnopharmacol. 2003;  86(2-3): 177-180. 
Orhan I, Sener B, Hashimoto T, Asakawa Y, Ozgüven M, Ayanogìu F. Iristectorone K, a novel monocyclic triterpene ester from Iris germanica rhizomes growing in Turkey. Fitoterapia 2002; 73(4): 316-319.
Rahman AU, Nasim S, Baig I, et al. Anti-inflammatory isoflavonoids from the rhizomes of Iris germanica. J Ethnopharmacol. 2003;86:177–80.
Seki K, Tomihari T, Haga K, Kaneko R. Iristectorones AH, spirotriterpen-chinonové adukty z Iris tectorum. Phytochemistry, 1994; 37 (3): 807-815.
Singab ANB, Ayoub IM, El-Shazly M, Korinek M, Wu TY, Cheng YB et al. Shedding the light on Iridaceae: Ethnobotany, phytochemistry and biological activity. Industrial Crops and Products, 2016; 92: 308-335.
Yousefsani BS, Boozari M, Shirani K, Jamshidi A, Dadmehr M. A review on phytochemical and therapeutic potential of Iris germanica. J Pharm Pharmacol. 2021; 73(5): 611-625.


Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1241