Thalassosterol, cytotoxicky účinný derivát ergosterolu
Publikováno: Neděle, 10.04. 2022 - 09:10:26
Téma: prof Patočka


Thalassosterol, cytotoxicky účinný derivát ergosterolu

Jiří Patočka

     Thalassodendron ciliatum (Forssk.) je mořská tráva, která je široce rozšířena v indo-pacifické oblasti. Tato mořská tráva roste od západních Filipín po Borneo a Singapur, Indonésii, Papuu Novou Guineu, Karolínské ostrovy, Vanuatu, Austrálii, Indii a Maledivy. Vyskytuje se také od Ománského zálivu a Rudého moře až po Jižní Afriku, Madagaskar, Seychely, Komory, Maskarény a Šalamounovy ostrovy.     Je to dvoudomá bylina s pevným, dřevnatějícím oddenkem z kterího vyrůstají přímé, až 30 cm vysoké a nahoře zploštělé stonky. Listy jsou dvouřadé, na bázi s výraznými zploštělými načervenalými pochvami. Čepele jsou pásovité, 10–15 cm dlouhé a 8–10  mm široké, na okraji drobně pilovité. Samčí květ je 13–15 mm dlouhý; samičí květ roste na kratičké stopce. Plod je 3,5–5 cm dlouhý.
     Fytofarmakologický průzkum T. ciliatum prokázal přítomnost mnoha biologicky aktivních látek a zařadil tuto trávu mezi přírodní zdroje s významným farmakologickým potenciálem. Za významné lze považovat zejména antioxidační, antivirové a cytotoxické aktivity. V poslední době byl z metanolového extraktu rostliny izolován, vedle dvou již známých sekundárních metabolitů, ergosterolu a stigmasterolu, nový derivát ergosterolu nazvaný thalassosterol (Abdelhameed et al., 2020).
 
Thalassosterol
     Nový derivát ergosterolu vykazoval in vitro významný antiproliferativní potenciál proti buněčným liniím lidského karcinomu děložního čípku (HeLa) a buněčným liniím lidského karcinomu prsu (MCF-7), s hodnotami IC50 8,12 resp. 14,24 uM. Kromě toho dokovací studie nového tohoto sterolu vysvětlily možné vazebné interakce s enzymem aromatázou; tato inhibice je prospěšná jek při léčbě rakoviny děložního čípku tak i prsu (Abdelhameed et al., 2020; Rateb a Abdelmohsen, 2021). Thalassosterol inhibuje také glukózo-6-fosfátdehydrogenázu (G6PD) již v nanomolárních koncentracích (Abdelhameed et al., 2021).
Literatura 
Abdelhameed RFA, Habib ES, Eltahaw, NA, et al. New glucose-6-phosphate dehydrogenase inhibitor from the Red Sea sponge Echinoclathria sp. Tetrahedron Letters, 2021; 72: 152986.                                                                                                                        Abdelhameed RFA, Habib ES, Goda MS, et al. Thalassosterol, a New Cytotoxic Aromatase Inhibitor Ergosterol Derivative from the Red Sea Seagrass Thalassodendron ciliatum. Marine Drugs. 2020; 18(7): 354. doi:10.3390/md18070354
Rateb ME, Abdelmohsen UR. Bioactive Natural Products from the Red Sea. Marine Drugs, 2021; 19(6): 289.


Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1252