Glycyl-L-histidyl-L-lysin: biologický významný peptid
Publikováno: Čtvrtek, 21.04. 2022 - 15:01:23
Téma: prof Patočka


Glycyl-L-histidyl-L-lysin: biologický významný peptid

Jiří Patočka, Bohumír Plucar

     Glycyl-L-histidyl-L-lysin (GHK) je přirozeně se vyskytující tripeptid, který je znám svou vysokou vazebnou afinitu k Cu2+ a tvoří komplex GHK- Cu2+ (Pickard, 2008). Tento komplex byl izolován z lidské plazmy v roce 1973 Lorenem Pickartem a bylo prokázáno, že je aktivátorem hojení ran. Byl ale nalezen také v moči a ve slinách. GHK-Cu2+ má v organismu dvě hlavní funkce: působí jako protizánětlivé činidlo k ochraně tkáně před oxidačním poškozením po poranění a jako aktivátor samotného hojení ran, protože aktivuje remodelaci tkáně. GHK moduluje příjem mědi do buněk a hraje významnou úlohu v celé řadě biologických pochodů (Pickard et al., 2015).     Nejvýznamnějším biologickým pochodem, na němž se GHK-Cu2+ podílí, je hojení ran. Již ve velmi nízkých (pikomolárních) koncentracích stimuluje syntézu kolagenu v kožních fibroblastech, zvyšuje akumulaci celkových proteinů a glykosaminoglykanů a zvyšuje syntézu DNA v poraněné tkáni (Maquart et al., 1988). Bylo také zjištěno, že GHK- Cu2+ stimuluje jak syntézu metaloproteináz, enzymů, které štěpí dermální proteiny, tak jejich inhibitorů (antiproteáz), takže peptid nejen stimuluje produkci dermálních složek, ale také reguluje jejich odbourávání (Siméon et al., 2000).
     V četných experimentech na zvířatech bylo prokázáno, že GHK-Cu2+ indukuje systémové hojení ran u potkanů, myší a prasat; to znamená, že tento peptid injikovaný do jedné oblasti těla (jako jsou stehenní svaly) zlepšil hojení ve vzdálených oblastech těla (jako jsou uši) (Johnson a Wang, 2015).Také topická aplikace GHK-Cu2+ vedla ke stimulaci hojení (Borkow et al., 2015) a byly vyvinuty obvazy na bázi kolagenové membrány s biotinylovaným GHK-Cu2+, které významným způsobem zrychlují epitelizaci rány a proces hojení nejen u zvířat, ale také u člověka (Arul et al., 2005, 2007). Podobně slibné výsledky prokázal také gel s 2% přídavkem GHK-Cu2+ u diabetických pacientů (Sandeep et al., 2021). Rychlost hojení za přítomnosti GHK-Cu2+ byla třikrát vyšší. Podobné výsledky byly získány při ošetření jizev po akné. GHK-Cu2+ urychluje hojení kůže a jizev po akné tím, že stimuluje růst krevních cév a nervů, zvyšuje syntézu kolagenu, elastinu a glykosaminoglykanu a také podporuje funkci dermálních fibroblastů. Schopnost GHK-Cu2+ zlepšit opravu tkání byla prokázána nejen u jizev na kůži, ale také v pojivové tkáni plic, jater a výstelky žaludku a kostní tkáni (Pickart a Margolina, 2021). Intracerebrální krvácení (ICH) je hlavním typem cerebrovaskulárního onemocnění se špatnou prognózou. GHK snížil edém mozku, zlepšil neurologické zotavení a zmírnil zánět u potkaního modelu ICH . Kromě toho léčba GHK na tomto modelu naznačuje, že GHK se může stát novým terapeutikem pro ICH. (Zhang H.,2020). 
     GHK peptid má také protizánětlivé vlastnosti, ale mechanismus tohoto účinku zůstává nejasný. GHK a jeho komplex s mědí snižuje v normálních lidských dermálních fibroblastech sekreci IL-6 závislou na TNF-alfa (Ma et al., 2020). Vzhledem k protizánětlivým vlastnostem by peptidy mědi mohly nahradit kortikosteroidy nebo nesteroidní protizánětlivé léky při léčbě zánětlivých kožních onemocnění (Backardzhiev a Filchevaet, 2022). Mohou také snížit erytém vyvolaný UV zářením (Pickart a Margolina, 2018b). Nedávná studie ukázala schopnost GHK-Cu2+ obnovit funkci ozářených fibroblastů na funkci intaktních buněk. GHK-Cu2+ (Pickart a Margolina, 2018a). Dokáže také přímo modulovat genovou expresi, což může vysvětlit rozmanitost jeho biologických účinků (Pickart a Margolina, 2021). 
     GHK-Cu2+  je široce používán v kosmetice proti stárnutí pleti (Dou et al., 2020). Obličejový krém s obsahem tohoto peptidu a melatoninu zvyšuje množství kolagenu lépe než vitamín C a kyselina retinová 12týdenní studie obličeje na 67 ženách ukázala, že krém s GHK-Cu2+ aplikovaný dvakrát denně, zlepšil vzhled staré pokožky, zvětšil její tloušťku, redukoval vrásky a silně stimuloval proliferaci dermálních keratinocytů. Stejná studie prokázala, že peptid GHK-Cu2+ je netoxický a nedráždivý (Pickart a Margolina, 2018a). GHK-Cu2+ a jeho syntetické analogy také stimulují růst vlasů s účinností srovnatelnou s účinnosti minoxidilu (Sadgrove et al., 2021). Bylo také klinicky prokázáno, že komerční produkt s názvem GraftCyte obsahující GHK-Cu2+ , zlepšuje výsledky transplantace vlasů (Pickard, 2008) protože podporuje produkci kolagenu, posiluje již existující vlasy a zároveň stimuluje jejich růst v oblastech s oslabenou kožní vrstvou (Schagen, 2017).
Literatura
Arul V, Gopinath D, Gomathi K, Jayakumar R. Biotinylated GHK peptide incorporated collagenous matrix: A novel biomaterial for dermal wound healing in rats. Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials: An Official Journal of The Society for Biomaterials, The Japanese Society for Biomaterials, and The Australian Society for Biomaterials and the Korean Society for Biomaterials, 2005; 73(2): 383-391.
Arul V, Kartha R, Jayakumar R. A therapeutic approach for diabetic wound healing using biotinylated GHK incorporated collagen matrices. Life Sci. 2007;  80(4): 275-284.
Backardzhiev I, Filcheva D. Peptides in dermatocosmetics. Journal of Varna Medical College 2022.
Borkow G, Gabbay J, Zatcoff RC. Could chronic wounds not heal due to too low local copper levels?. Medical Hypotheses, 2008; 70(3): 610-613.
Dou Y, Lee A, Zhu L, Morton J, Ladiges W. (2020). The potential of GHK as an anti-aging peptide. Aging Pathobiol Therapeutics, 2020; 2(1): 58-61.
Johnson TN, Wang Y. Drug delivery systems for wound healing. Current Pharm Biotechnol. 2015; 16(7): 621-629.
Maquart FX, Pickart L, Laurent M, Gillery P, Monboisse JC, Borel JP. Stimulation of collagen synthesis in fibroblast cultures by the tripeptide‐copper complex glycyl‐L‐histidyl‐L‐lysine‐Cu2+. FEBS Letters,1988; 238(2): 343-346.
Ma WH, Li M, Ma HF, Li W, Liu L, Yin Y et al. Protective effects of GHK-Cu in bleomycin-induced pulmonary fibrosis via anti-oxidative stress and anti-inflammation pathways. Life Sciences, 2020; 241: 117139.
Pickart L, Margolina A. Modulation of Gene Expression in Human Breast Cancer MCF7 and Prostate Cancer PC3 Cells by the Human Copper-Binding Peptide GHK-Cu. OBM Genetics, 2021; 5(2): 1-11.
Pickart L, Margolina A. Regenerative and protective actions of the GHK-Cu peptide in the light of the new gene data. Int J Med Sci. 2018a; 19(7): 1987.
Pickart L, Margolina A. Skin regenerative and anti-cancer actions of copper peptides. Cosmetics, 2018b; 5(2): 29.
Pickart L. The human tri-peptide GHK and tissue remodeling. J Biomaterials Sci. Polymer Edition, 2008;  19(8): 969-988.
Pickart L, Vasquez-Soltero JM, Margolina A. GHK peptide as a natural modulator of multiple cellular pathways in skin regeneration. Bio Med Res Int. 2015. 
Sadgrove  NJ, Simmonds MS. (2021). Topical and nutricosmetic products for healthy hair and dermal antiaging using “dual‐acting” (2 for 1) plant‐based peptides, hormones, and cannabinoids. FASEB BioAdvances, 2021; 3(8): 601-610.
Sandeep B, Prasad YS, Prathima C, Vani J. The sessing scale for assessment of chronic grade II diabetic foot ulcer healing. National Journal of Physiology, Pharmacy Pharmacology, 2021; 11(3): 283-287.
Schagen SK. Topical peptide treatments with effective anti-aging results. Cosmetics, 2017; 4(2): 16.
Siméon A, Emonard H, Hornebeck W, Maquart FX. The tripeptide-copper complex glycyl-L-histidyl-L-lysine-Cu2+ stimulates matrix metalloproteinase-2 expression by fibroblast cultures. Life Sciences, 200; 67(18): 2257-2265.
Zhang H, Wang Y, Lian L, Zhang C and He Z (2020) Glycine-Histidine-Lysine (GHK) Alleviates Astrocytes Injury of Intracerebral Hemorrhage via the Akt/miR-146a-3p/AQP4 Pathway. Front. Neurosci. 14:576389. doi: 10.3389/fnins.2020.576389
Zoughaib M, Luong D, Garifullin R, Gatina DZ, Fedosimova SV, Abdullin TI. Enhanced angiogenic effects of RGD, GHK peptides and copper (II) compositions in synthetic cryogel ECM model. Materials Sci Engineering: C, 2021; 120: 111660.


Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1255