Neocosmosin A: bioaktivní lakton kyseliny resorcylové
Publikováno: Pondělí, 25.04. 2022 - 11:24:40
Téma: prof Patočka


Neocosmosin A: bioaktivní lakton kyseliny resorcylové

Jiří Patočka

     Neocosmosin A je přírodní látka ze skupiny laktonů kyseliny resorcylové (RAL). Prvou látkou tohoto druhu byl radicicol známý též jako monorden, který byl izolován v roce 1953 (Delmotte a Delmotte-Plaque,1953). Poté byl objeven zearalenon (Gao et al., 2013a; Hudečková, 2017), LL-Z1640-2, (Ellestad  et al., 1978) a hypothemycin (Nair a Carey, 1980). RAL tvoří velmi početnou skupinu přírodních látek zajímavých biologických vlastností. K dnešnímu dni bylo popsáno téměř 300 RAL, které byly získány převážně z mikromycet rodů Caryospora, Hamigera, Hypomyces a Paecilomyces (Shen  et al., 2015).     RAL vykazují velmi rozmanitou škálu biologických aktivit (Winssinger a Barluenga, 2007; Bang a Shim, 2020; Walsh et al., 2022). Inhibují kinázy a další enzymy (Patočka et al., 2013), jsou cytotoxické (Ayers  et al., 2011), vykazují antivirové (Hellwig  et al., 2003), imunosupresivní (Gao et al., 2022), protizánětlivé (Rawlins  et l., 1999; Ninomiya-Tsuji et al., 2003), estrogenní, (Turcotte  et al., 2005) a nematocidní účinky (Abdel-Wareth et al., 2021). Několik sloučenin RAL je v současné době připravováno pro klinické aplikace (Gao et al., 2022).
 
     Neocosmosin A je 14členný lakton kyseliny resorcylové, izolovaný spolu s dalšími látkami podobné struktury (neocosmosiny B a C) z hub Neocosmospora sp. (UM-031509) v roce 2012 (Gao  et al., 2013a,b). Neocosmosin A vykazuje velmi silnou afinitu k lidským opioidním a kanabinoidním receptorům (Ahmad a Dray, 2004). Tato zjištění mají důležité důsledky pro potenciální psychoaktivní účinky neocosmosinu A a dalších podobných látek této skupiny biosloučenin (Gao et al., 2013b).
Litertura
Abdel-Wareth MTA. Fungal Secondary Metabolites: Current Research, Commercial Aspects, and Applications. Industr Important Fungi Sustain Development, 2021; 299-346.
Ahmad S, Dray A. Novel G Protein-Coupled Receptors as Pain Targets. Curr. Opin. Investig. Drugs. 2004; 5: 67–70.
Ayers S, Graf TN, Adcock AF, Kroll DJ, Matthew S, Carcache de Blanco EJ, Shen Q, Swanson SM, Wani MC, Pearce CJ, Oberlies NH. Resorcylic Acid Lactones with Cytotoxic and NF-jB Inhibitory Activities and Their Structure-Activity Relationships. J Nat Prod 2011 74,: 1126–1131.
Bang S, Shim SH. Beta resorcylic acid lactones (RALs) from fungi: chemistry, biology, and biosynthesis. Arch Pharm Res. 2020; 43(11): 1093-1113.
Delmotte P, Delmotte-Plaque JA. New Antifungal Substance of Fungal Origin. Nature.1953 171,: 344. DOI: 10.1038/171344a0.
Ellestad GA, Lovell FM, Perkinson NA, Hargreaves RT, McGahren WJ. New Zearalenone Related Macrolides and Isocoumarins from an Unidentified Fungus. J Org Chem. 1978; 43: 2339–2343. DOI: 10.1021/jo00406a007.
Gao J, Radwan MM, Leon F, Dale OR, Husni AS, Wu Y, Lupien S, Wang X, Manly SP, Hill RA, et al. Correction to Neocosmospora sp.-Derived Resorcylic Acid Lactones with In Vitro Binding Affinity for Human Opioid and Cannabinoid Receptors. J Nat Prod 2013a; 76: 2174. DOI: 10.1021/np4007926.
Gao J, Radwan MM, Leon F, Dale OR, Husni AS, Wu Y, Lupien S, Wang X,  Manly SP Hill RA et al. Neocosmospora sp.-Derived Resorcylic Acid Lactones with In Vitro Binding Affinity for Human Opioid and Cannabinoid Receptors. J. Nat. Prod. 2013b; 76: 824–828. DOI: 10.1021/np300653d.
Gao Y, Zhou J, Meng X, Ouyang Q, Gan Y, Ruan H. Ilyomycins A− K, radicicol-type resorcylic acid lactones as potential immunosuppressants from a soil-derived Ilyonectria sp. Bioorg Chem. 2022; 105796.
Hellwig V, Mayer-Bartschmid A, Muller H, Greif G, Kleymann G, Zitzmann W, Tichy HV, Stadler M. Pochonins A-F, New Antiviral and Antiparasitic Resorcylic Acid Lactones from Pochonia Chlamydosporia Var. catenulata. J Nat Prod 2003; 66: 829–837.
Hudečková V. Jedy mikromycet v potravinách a potravinářských surovinách. TOXICOLOGY, 2017, http://www.toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=937
Nair MSR, Carey ST. Metabolites of Pyrenomycetes XIII: Structure of Hypothemycin, an Antibiotic Macrolide from Hypomyces Trichothecoides. Tetrahedron Lett. 1980; 21: 2011–2012. DOI: 10.1016/S0040-4039(00)71472-9.
Patocka J, Soukup O, Kuca K. Resorcylic acid lactones as the protein kinase inhibitors, naturally occuring toxins. Mini Rev Med Chem. 2013; 13(13): 1873-1878.
Shen W, Mao H, Huang Q, Dong J. Benzenediol Lactones: A Class of Fungal Metabolites with Diverse Structural Features and Biological Activities. Eur J Med Chem. 2015; 9: 747–777. DOI: 10.1016/j.ejmech.2014.11.067.
Turcotte JC, Hunt PJB, Blaustein JD. Estrogenic Effects of Zearalenone on the Expression of Progestin Receptors and Sexual Behavior in Female Rats. Horm Behav. 2005; 47: 178–184.
Walsh JP, McMullin DR, Yeung KKC, Sumarah MW. Resorcylic acid lactones from the ginseng pathogen Ilyonectria mors-panacis. Phytochem Lett. 2022; 48: 94-99.
Winssinger N, Barluenga S. Chemistry and biology of resorcylic acid lactones. Chem Commun. 2007; 1: 22-36.


Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1256