Tabernaemontana divaricata v prevenci a léčbě Alzhemerovy nemoci?
Publikováno: Pátek, 13.05. 2022 - 16:17:41
Téma: prof Patočka


Tabernaemontana divaricata v prevenci a léčbě Alzhemerovy nemoci?

Jiří Patočka

     Tabernaemontana divaricata (L.) R. Br. ExRoem. & Schultis je zahradní rostlina z čeledi Apocynaceae, rostoucí v jihovýchodní Asii a dalších tropických zemích, kde je pěstovaná pro své atraktivní květy a listy. Květy jsou bílé, voňavé, o průměru 1,5 cm. Tento stálezelený keř nebo malý stromek je však využíván také v tradiční lidové medicíně mnoha zemí. Thajská medicína jej využívá v několika omlazovacích prostředcích a pro zlepšení paměti. V Africe a kontinentální Asii se používá jako stimulant centrálního nervového systému (Chattipakorn et al., 2007).      Hlavními biologicky aktivními složkami T. divaricata jsou indolové alkaloidy (Van Beek et al., 1985; Pratchayasakul et al., 2008). V roce 2003 bylo publikováno, že alkoholické extrakty z kořene a stonku T. divaricata vykazují vysokou inhibiční aktivitu proti acetylcholinesterase (AChE) (Ingkaninan et al., 2003). Následně byly z kořenů rostliny izolovány četné bisindolové alkaloidy jako 19,20-dihydrotabernamin, 19,20-dihydroervahanin A, taberyuniny A-I a další, které jsou zodpovědné za antiacetylcholinesterasovou aktivitu T. divaricata (Ingkaninan et al., 2006; Zhang et al., 2018). Přítomnost těchto látek, které fungují jako ihibitory AChE objasňuje, proč byla droga v lidovém léčitelství používána pro zlepšení paměti (Adamičková, 2021). Tyto bisindolové alkaloidy se tak řadí mezi léky ze skupiny inhibitorů AChE, které jsou v současnosti využívány v terapii Alzheimerovy nemoci (AD) (McGleenon et al., 1999; Anand a Singh, 2013).
     Jejich inhibiční aktivita k AChE je dokonce vyšší než u standardního inhibitoru, galantaminu (Ingkaninan et al., 2006). Extrakt kořene, který obsahuje oba inhibitory AChE, působil jako reverzibilně-selektivní inhibitor AChE, zvyšoval neuronální aktivitu (Chattipakorn et al., 2007) a jeho subchronické orální podávání výrazně zlepšilo kognitivní deficit myší, který byl vyvolán podáním β-amaloidního peptidu (Aβ), který je hlavní složkou senilních plaků a neurofibrilárních klubek, které byly nalezeny v mozku pacientů s AD a o němž se předpokládá, že je jednou z příčin této neurodegenerativní nemoci (Nakdook et al., 2010). T. divaricata tak může být potenciálním kandidátem pro prevenci a léčbu AD (Ahmad et al., 2021).
     Některé bisindolové alkaloidy, jako jsou inhibitory tubulinu, vinorelbin a vinblastin,vykazují silnou protinádorovou aktivitu  některé již byly schváleny pro léčbu rakoviny, což naznačuje, že bisindolové alkaloidy jsou významným zdrojem protirakovinných látek. Podobné farmakologické účinky byly pozorovány také u bisindolů, izolovaných z T. divaricata, jako např. u taberyuninu B (Zhang a Hu, 2020).
Literatura
Adamičková, L. Screening alkaloidů s cílem hledání potenciálních léčivých látek. Rigorozní práce, Farmaceutická fakulta UK Hradec Králové, 2021.
Ahmad S, Hafeez A, Sharma SK, Ahmad M, Kumar A. Natural product for the prevention and treatment of Alzheimer’s disease. Global J Sci Technol. 2021; 8: 71-85.
Anand P, Singh B. A review on cholinesterase inhibitors for Alzheimer’s disease. Arch Pharm Res. 2013; 36(4): 375-399. 
Chattipakorn S, Pongpanparadorn A, Pratchayasakul W, Pongchaidacha A, Ingkaninan K, Chattipakorn N. Tabernaemontana divaricata extract inhibits neuronal acetylcholinesterase activity in rats. J Ethnopharmacol. 2007; 110(1): 61-68.
Ingkaninan K, Changwijit K, Suwanborirux K. Vobasinyl-iboga bisindole alkaloids, potent acetylcholinesterase inhibitors from Tabernaemontana divaricata root. J Pharm Pharmacol. 2006; 58(6): 847-852.
Ingkaninan K, Temkitthawon P, Chuenchom K, Yuyaem T, Thongnoi W. Screening for acetylcholinesterase inhibitory activity in plants used in Thai traditional rejuvenating and neurotonic remedies. J Ethnopharmacol. 2003; 89(2-3): 261-264.
McGleenon BM, Dynan KB, Passmore AP. Acetylcholinesterase inhibitors in Alzheimer’s disease. Brit J Clin Pharmacol. 1999; 48(4): 471.
Nakdook W, Khongsombat O, Taepavarapruk P, Taepavarapruk N, Ingkaninan K. The effects of Tabernaemontana divaricata root extract on amyloid β-peptide 25–35 peptides induced cognitive deficits in mice. J Ethnopharmacol. 2010; 130(1): 122-126.
Pratchayasakul W, Pongchaidecha A, Chattipakorn N, Chattipakorn S. Ethnobotany & ethnopharmacology of Tabernaemontana divaricata. Indian J Med Res. 2008; 127(4): 317-336.
van Beek TA, Verpoorte R, Kinh PQ. Pseudovobparicine, a new dimeric indole alkaloid from Tabernaemontana divaricata. Planta Medica, 1985; 51(03): 277-279.
Zhang Y, Hu C. Anticancer activity of bisindole alkaloids derived from natural sources and synthetic bisindole hybrids. Arch Pharmazie, 2020; 353(9): 2000092.
Zhang BJ, Lu JS, Bao MF , Zhong  XH, Ni L, Wu J, Cai XH. Bisindole alkaloids from Tabernaemontana corymbosa, Phytochemistry, 2018; 152: 2018, 125-133,


Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1268