Kadidlo a kyselina boswellová
Publikováno: Neděle, 21.12. 2008 - 11:39:30
Téma: prof Patočka


Kadidlo a kyselina boswellová

Jiří Patočka

      Kadidlo (olibanum, frankincense) je vonná pryskyřice získávaná z kadidlovníku pravého (Boswellia sacra), která se odedávna používala jako obětina bohům. Spolu s dalšími vonnými esencemi se tato pryskyřice používala v chrámech po celém světě - v Egyptě, na Blízkém Východě i v antickém Římě. Kadidlo bylo velmi důležitou a velmi ceněnou součástí náboženských obřadů. Bylo také jedním ze tří darů, které přinesli tři králové do Betléma, když se narodil Ježíš. V té době bylo ceněno více než zlato. Kadidlo se pálí na rozžhaveném dřevěném uhlí v kadidelnicích a vznikající vonný dým navozuje v chrámech a na posvátných místech slavnostní pocity. Užívání kadidla jako součásti náboženského rituálu převzalo ve starověku východní a později i západní náboženství a v křesťanských chrámech se kadidlo k vykuřování používá dodnes. Pokud si teď před Vánocemi zapálíte františka, směs kadidla a  dřevěného uhlí z lipového dřeva ve tvaru trojboké pyramidy, můžete ten slavnostní pocit zažít i doma.     Kadidlovník pravý je dřevina rostoucí na Blízkém Východě. Nařezáváním jeho kůry se získává pryskyřice, která ztuhne do podoby drobných hrudek známých jako pravé kadidlo. Obchod s kadidlem byl natolik výnosný, že již ve středověku se začal kadidlovník pěstovat uměle. Římský spisovatel Plinius starší (23 -  79 n.l.) uvádí, že obchodování s kadidlem udělalo z obyvatel Ománu jedny z nejbohatších lidí světa.
     Kadidlo obsahuje desítky terpenických látek, které mu propůjčují jeho specifickou vůni. Důležitou složkou jsou i triterpenické kyseliny, označované jako kyseliny boswellové. Patří do velké skupiny biologicky účinných pentacyklických triterpenů (Patočka 2003). Vyznačují se silným protizánětlivým účinkem, což vysvětluje, proč je kadidlo v arabské lidové medicíně používáno jako hojivý prostředek. Boswellové kyseliny jsou také součástí pryskyřice získávané z kadidlovníku pilovitého (Boswellia serrata) (Krohn et al. 2001), což je strom rostoucí v Indii, severní Africe a na Středním Východě a je levnějším a dostupnějším zdrojem těchto látek než kadidlovník pravý. Extrakty této pryskyřice se staly předmětem studia farmakologů a dnes jsou na trhu desítky antiflogisticky účinných léčivých přípravků s obsahem boswellových kyselin. Ceněný je zejména jejich příznivý účinek na arhritidu (Khanna et al. 2007).
    Boswellové kyseliny inhibují 5-lipoxygenasu (Bishnoi et al. 2006), kterou je kyselina arachidonová přeměňována na leukotrieny, které podněcují v tkáních spuštění zánětlivých procesů (Singh et al. 2008). Dále také inhibují leukocytární elastázu, což je rovněž mechanismus podílející se na vzniku zánětu. Takováto dvojitá inhibiční aktivita byla nalezena pouze u boswellových kyselin (Poeckel a Werz 2006). Pro jejich protizánětlivý účinek je příznivé také to, že neinhibují další dva enzymy, které se na metabolismu kyseliny arachidonové také podílejí: 12-lipoxygenasu a cyklooxygenasu. Běžná nesteroidní antirevmatika inhibují také cyklooxygenasu, kterou je kyselina arachidonová přeměňována na prostaglandiny a thromboxany. Díky těmto rozdílům v mechanismu působení nemají kyseliny boswellové vedlejší negativní účinky na gastrointestinální trakt a proteosyntézu a jsou vhodné i v terapii chronických zánětlivých procesů (Ammon 2006), kde je nutné dlouhodobé podávání antiflogistik.
     Už na nic nečekejte a jděte si zapálit františka - frankincense. Vašim bolavým kloubům to sice neuleví, ale pěkně to zadýmí váš byt a ve směsi s vanilkovou vůní doma pečeného cukroví to navodí tu správnou předvánoční atmosféru.

Literatura
Ammon HP. Boswellic acids in chronic inflammatory diseases. Planta Med. 2006; 72: 1100-1116.
Bishnoi M, Patil CS, Kumar A, Kulkarni SK. Potentiation of antinociceptive effect of NSAIDs by a specific lipooxygenase inhibitor, acetyl 11-keto-beta boswellic acid. Indian J Exp Biol. 2006; 44: 128-132.
Khanna D, Sethi G, Ahn KS, Pandey MK, Kunnumakkara AB, Sung B, Aggarwal A,
Aggarwal BB. Natural products as a gold mine for arthritis treatment. Curr Opin Pharmacol. 2007; 7: 344-351.
Krohn K, Rao MS, Raman NV, Khalilullah M. High-performance thin layer chromatographic analysis of antiinflammatory triterpenoids from Boswellia serrata Roxb. Phytochem Anal 2001; 12: 374-376.
Patocka J. Biologically active pentacyclic triterpenes and their current medicine signification. J Appl Biomed 2003; 1: 7-12. http://www.zsf.jcu.cz/vyzkum/jab/1_1/2biologicallyactive.pdf
Poeckel D, Werz O. Boswellic acids: biological actions and molecular targets. Curr Med Chem. 2006; 13: 3359-3369.
Singh S, Khajuria A, Taneja SC, Johri RK, Singh J, Qazi GN. Boswellic acids: A leukotriene inhibitor also effective through topical application in inflammatory disorders. Phytomedicine. 2008; 15: 400-407.Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=205