Jak je to s nebezpečnosti glyfosátu pro člověka?
Publikováno: Pondělí, 29.12. 2008 - 09:05:14
Téma: prof Patočka


Jak je to s nebezpečností glyfosátu pro člověka?

Jiří Patočka

 

     Glyfosát (N-fosfonomethyl-glycin) je široce používaný neselektivní herbicid, jehož mechanismus toxického účinku na rostliny spočívá v inhibici enzymu 5- enolpyruvylšikimát-3-fosfátsyntázy. Tento enzym je součástí biosyntézy aromatických aminokyselin u rostlin a jeho zablokování vede k narušení proteosyntézy a zániku rostliny. Protože živočichové tuto biosyntetickou dráhu nemají a získávají aromatické aminokyseliny z potravy, není pro ně glyfosát toxický ani jinak nebezpečný (Williams et al. 2000). Pokud byly u člověka pozorovány nepříznivé účinky herbicidů na bázi glyfosátu (kontaktní a systémové dermatitidy, podráždění očí a respirační potíže), byly vysvětlovány jako toxické účinky surfaktantů nebo plnidel, látek usnadňujících aplikaci herbicidu. Bylo zjištěno, že k projevům intoxikace u člověka dochází po vypití nejméně 85 ml herbicidního přípravku. Intoxikace je doprovázena poleptáním sliznice jícnu a žaludku, bolestmi v ústech a epigastriu. Časté je poškození ledvin a jater, obtížné dýchání, narušené vědomí,  plicní edém, šok, bradykardie a srdeční arytmie. Může dojít k metabolické acidóze, hyperkalémii a selhání ledvin. Z praktického hlediska je ovšem obtížné posoudit, jak se na celkové toxicitě těchto herbicidů podílí glyfosát a jak ostatní pomocné látky (Bradberry et al. 2004).     Některé pozdější studie ukázaly, že glyfosát možná není tak bezpečný, jak jsme se domnívali (Pieniazek et al. 2003). V červnu 2001 zařadila americká EPA (Environmental Protection Agency) glyfosát do kategorie látek, které pravděpodobně nejsou karcinogenní, ale krátce na to publikovaná studie švédských onkologů ukázala, že může vyvolat vznik rakoviny lymfatického systému (Hardell et al. 2002). Benachour a Séralini (2008) v experimentu na lidských buněčných kulturách prokázali, že glyfosátová herbicida usmrcují všechny buňky do 24 hodin tím, že inhibují mitochondriální sukcinátdehydrogenázu a vyvolávají apoptózu. Genotoxický potenciál těchto herbicidů byl prokázán i v dalších studiích (např. Heydens et al. 2008).
     Otravy lidí glyfosátem jsou poměrně vzácné a dochází k nim při neopatrném zacházení s herbicidními přípravky. Ke vstupu do organismu dochází polknutím, inhalací nebo průnikem přes kůži (Bradberry et al. 2004). Kuriozní případ intoxikace herbicidem na bázi glyfosátu byl zcela nedávno zaznamenán v Číně (Weng et al. 2008).  Do nemocnice v Taichungu (Taiwan) byla dopravena 42letá žena, která si 15 hodin předtím aplikovala do paže pomocí injekční stříkačky 6 ml herbicidního přípravku. Vyšetřením byly nalezeny tři vpichy v levém předloktí, podkožní tkáň byla zduřelá, otok byl bolestivý a zasahoval až k lokti. CT vyšetření prokázalo významné poškození svalstva - rhabdomyolýzu.
     I když při otravách glyfosátovými herbicidními prostředky nebyla zaznamenána žádná smrtelná intoxikace, nemělo by být jejich nebezpečí podceňováno. Přestože zcela určitě patří mezi nejbezpečnější přípravky tohoto druhu, opatrnost je vždy namístě. Zejména je nutné dodržovat při práci s ním přísná hygienická pravidla.
     
Literatura
Benachour N, Séralini GE. Glyphosate formulations induce apoptosis and necrosis in human umbilical, embryonic, and placental cells. Chem Res Toxicol. 2008 Dec 23. [Epub ahead of print]
Bradberry SM, Proudfoot AT, Vale JA. Glyphosate poisoning. Toxicol Rev. 2004; 23: 159-167.
Hardell L, Eriksson M, Nordstrom M. Exposure to pesticides as risk factor for non-Hodgkin's lymphoma and hairy cell leukemia: pooled analysis of two Swedish case-control studies. Leuk Lymphoma. 2002; 43: 1043-1049.
Heydens WF, Healy CE, Hotz KJ, Kier LD, Martens MA, Wilson AG, Farmer DR. Genotoxic potential of glyphosate formulations: mode-of-action investigations. J Agric Food Chem. 2008; 56: 1517-1523.
Pieniazek D, Bukowska B, Duda W. Glyphosate--a non-toxic pesticide? [Article in Polish] Med Pr. 2003; 54: 579-583.
Weng SF, Hung DZ, Hu SY, Tsan YT, Wang LM. Rhabdomyolysis from an intramuscular injection of glyphosate-surfactant herbicide. Clin Toxicol (Phila). 2008; 46: 890-891.
Williams GM, Kroes R, Munro IC. Safety evaluation and risk assessment of the herbicide Roundup and its active ingredient, glyphosate, for humans. Regul Toxicol Pharmacol. 2000; 31: 117-165.


 

Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=208