Cissus quadrangularis: exotická léčivka
Publikováno: Čtvrtek, 29.09. 2011 - 12:26:50
Téma: Doktorand


Cissus quadrangularis: exotická léčivka

Zdeňka Navrátilová

Rod Cissus zahrnuje cca 300 druhů, obvykle jde o dřevnaté liány s ovíjivými úponky nebo vzpřímeně rostoucí keře. Patří do čeledi révovitých (Vitaceae). Některé druhy se pěstují jako pokojové rostliny – např. Cissus adenopoda Sprague, C. striata Ruiz et Pav. C. antartica Vent. a C. rhombifolia Vahl. Rostliny rodu Cissus se někdy uvádějí pod jménem žumen (Hieke, 2003).
I v čeledi révovitých lze ale najít sukulentní rostliny. Patři sem např. druh Cissus quadrangularis L., známý je také pod synonymem Cissus cactiformis Gilg. Tyto rostliny s bizarním vzhledem mají čtyřhranné (quadrangularis = čtyřhranný) sukulentní výrazně zaškrcované stonky, které v přírodě rostou převisle nebo porůstají okolní vegetaci. Listy v době sucha opadávají a fotosyntézu zajišťuje zelený stonek. Rostliny kvetou drobnými bílými kvítky, které jsou uspořádány v klasovitých květenstvích (Ježek a Kunte, 2005). Cissus quadrangularis roste v suchých oblastech Asie a Afriky (Williamson, 2003). Občas je tuto rostlinu možné vidět ve sbírkách sukulentů.Tato rostlina však není zajímavá jen svým vzhledem, ale vykazuje i řadu léčivých účinků. Proto ji lidé odedávna používají v lidovém léčitelství, a to k léčbě infekcí, hemoroidů, menstruačních potíží, nadýmání, zácpy, astmatu, kurdějí a k urychlení léčby zlomenin (Chidambaran a Carani Venkatraman, 2010). Rostlina je známá také pod jménem Bone Setter, a to díky svému hojivému účinku na kosti. K léčebným účelům se používá nadzemní část rostliny (Mishra et al., 2010).

Obsahové látky
V rostlinách byla zjištěna řada obsahových látek: flavonoidy, triterpenoidy, deriváty stilbenu (quadranguliny A, B a C), resveratrol, piceatannol, pallidol, perthenocissin, fytosteroly (-sitosterol), -amyrin a -amyron (Mishra et al., 2010; Panthong et al., 2007; Williamson, 2003). Rostliny také mají poměrně vysoký obsah vitaminu C, karotenu a vápníku  (Oben et al., 2006).

Účinek proti osteoporóze
Velkou pozornost vzbuzuje zejména účinek extraktu Cissus quadrangularis proti osteoporóze, která představuje v současnosti velký medicínský problém. Proto probíhá řada studií zabývajících se výzkumem antiosteoporotického působení extraktu CQ.
U samic potkanů s osteoporózou indukovanou odstraněním vaječníků bylo zkoumáno působení extraktu CQ po dobu 3 měsíců. Po podávání CQ došlo ke zvýšení hmotnosti femuru, snížení osteoklastické aktivity a zvýšení osteoblastické aktivity. Toto působení je přičítáno fytosterolům obsaženým v rostlině. Extrakt CQ se tedy jeví jako možný kandidát k léčbě a prevenci postmenopauzální osteoporózy (Potu et al., 2009). Extrakt CQ ovlivňuje proliferaci a diferenciaci lidských osteoblastů a mineralizaci kostní matrix (Muthusami et al., 2011). CQ působí také preventivně proti osteoporóze navozené léčbou kortikoidy (Mishra et al., 2010).
Již dlouho je znám vliv CQ na urychlení léčby zlomenin (Sen et al., 1966). Při experimentech na psech bylo zjištěno urychlení hojení zlomeniny po aplikaci extraktu CQ, a to ze 6 týdnů na 4 (Deka et al., 1994).

Estrogenní aktivita
Při studii na samicích potkanů s odstraněnými vaječníky bylo po podávání extraktu CQ zaznamenáno zvýšení sexuální aktivity. Extrakt vykazuje estrogenní aktivitu, dochází ke zvýšení hmotnosti dělohy a zvýšení hladiny estrogenu v plazmě (Aswar et al., 2010).

Protizánětlivý, venotonický a analgetický účinek
V experimentech na myších byl potvrzen protizánětlivý, protiedémový, analgetický a venotonický účinek. Tento účinek se využívá i při léčbě hemoroidů (Panthong et al., 2007). CQ ovlivňuje metabolismus kyseliny arachidonové a tím snižuje zánětlivou reakci v organismu (Mishra et al., 2010).
Při experimentech na myších byl v různých testech potvrzen antinociceptivní účinek (Mate et al., 2008). Analgetický účinek je výhodný také při léčbě zlomenin (Mishra et al., 2010).

Antioxidační účinek
Extrakt CQ vykazuje také antioxidační účinek a chrání před poškozením volnými radikály. CQ inhibuje peroxidaci lipidů, snižuje produkci volných radikálů a zvyšuje aktivitu antioxidačních enzymů (superoxid dismutázy, katalázy a glutathion peroxidázy) (Mallika a Shyamala, 2005; Mishra et al., 2010).

Gastroprotektivní účinek
Na potkanech byl zkoumán účinek proti žaludečním vředům. Extrakt Cissus quadrangularis (CQE) byl podáván preventivně před podáním aspirinu, který způsobuje léze žaludeční sliznice. CQE vykazuje gastroprotektivní účinek proti poškození žaludeční sliznice aspirinem a indometacinem. Dochází ke snížení obsahu žaludeční šťávy, snížení produkce HCl a pepsinu a ke zvýšení pH a produkce mucinu a glykoproteinu, které také urychlují hojení sliznice (Jainu et al., 2006; Mishra et al., 2010). Extrakt CQ také působí proti bakterii Helicobacter pylori, původci žaludečních vředů, a dalším bakteriím (Austin et al., 2004; Mishra et al., 2010).

Účinek proti obezitě a metabolickému syndromu
Účinek proti obezitě a metabolickému syndromu (extrakt CQ vs. placebo) byl zkoumán na 123 dobrovolnících s nadváhou či obezitou, a to po dobu 8 týdnů. Po podávání extraktu CQ došlo k signifikantnímu snížení hmotnosti, BMI a obvodu pasu a také ke snížení hladiny celkového cholesterolu, LDL-cholesterolu, triglyceridů, C-reaktivního proteinu v krvi. Nižší byla také ranní glykemie (Oben et al., 2006).
Při studii na potkanech došlo při podávání CQE ke snížení insulinové rezistence a snížení aktivity jaterních enzymů (ALT, AST, ALP, GGT), které indikují poškození jater (Chidambaran a Carani Venkatraman, 2010). Extrakt CQ také působí preventivně proti poškození jater isoniazidem (Viswanatha Swamy et al., 2010).


Literatura
Aswar UM, Bhaskaran S, Mohan V, Bodhankar SL. Estrogenic activity of friedelin rich fraction (IND-HE) separated from Cissus quadrangularis and its effect on female sexual function. Pharmacognosy Res. 2010; 2: 138–145.
Austin A. Jegadeesan M, Gowrishankar, R. Helicobactericidal Activity of Cissus quadrangularis L. Variant I. Nat Prod Sci. 2004; 10: 217-219.
Deka DK, Lahon LC, Saikia J, Mukit A. Effect of Cissus quadrangularis in accelerating healing process of experimentally fractured radius-ulna of dog: A preliminary study. Ind J Pharmacology 1994; 26: 44 - 45
Hieke K. Atlas pokojových rostlin. Nakladatelství Jan Vašut Praha 2003. 194-196.
Jainu M, Mohan V, Devi S. Gastroprotective effect of Cissus quadrangularis extract in rats with experimentally induced ulcer. Indian J Med Res 123, June 2006, pp 799-806.
Chidambaran J, Carani Venkatraman A. Cissus quadrangularis stem alleviates insulin resistance, oxidative injury and fatty liver disease in rats fed high fat plus fructose diet. Food Chem Toxicol. 2010; 48: 2021–2029.
Ježek Z, Kunte L. Sukulenty. Rebo Productions CZ 2005. 287.
Mallika J, Shyamala CSD. In vitro and In vivo evaluation of free radical scavenging potential of Cissus quadrangularis. Afri J Biomed Res. 2005, 8: 95-99.
Mate GS, Naikwade NS, Magdum CS, Chowki AA, Patil SB. Evaluation of anti-nociceptive activity of Cissus quadrangularis on albino mice. Int J Green Pharm. 2008; 2:118-21.
Mishra G, Srivastava S, Nagori BP. Pharmacological and Therapeutic Activity of Cissus
quadrangularis: An Overview. Int J PharmTech Res. 2010; 2: 1298-1310.
Muthusami S, Senthilkumar K, Vignesh C, Ilangovan R, Stanley J, Selvamurugan N, Srinivasan N. Effects of Cissus quadrangularis on the Proliferation, Differentiation and Matrix Mineralization of Human Osteoblast Like SaOS-2 Cells. J. Cell. Biochem. 2011; 112: 1035–1045.
Oben J, Kuate D, Agbor G, Momo C, Talla X. The use of a Cissus quadrangularis formulation in the management of weight loss and metabolic syndrome. Lipids Health Dis. 2006; 5: 24.
Panthong A, Supraditaporn W, Kanjanapothi D, Taesotikul T, Reutrakul V. Analgesic, anti-inflammatory and venotonic effects of Cissus quadrangularis Linn. J Ethnopharmacol. 2007; 110: 264–270.
Potu BK, Rao MS, Nampurat GK, Chamallamud MR, Prasad K, Nayak SR, Dharmavarapu PK, Kedage V, Bhat KMR. Evidence-based assessment of antiosteoporotic activity of
petroleum-ether extract of Cissus quadrangularis Linn. on ovariectomy-induced osteoporosis. Ups J Med Sci. 2009; 114: 140 148.
Sen SP, Udupa KN, Prasad G, Studies on the active constituents. 10 Further studies on the effect of Cissus quadrangularis in accelerating fracture healing, Indian J Med Res 1966; 52: 26.
Viswanatha Swamy AHM, Kulkarni RV, Thippeswamy AHM, Koti BC, Gore A. Evaluation of hepatoprotective activity of Cissus quadrangularis stem extract against isoniazid-induced liver damage in rats. Indian J Pharmacol. 2010; 42: 397–400.
Williamson EM. Potter´s Herbal Cyclopaedia. The autoritative reference work on plants with a known medicinal use. Saffron Walden, The C. W. Daniel Company Limited 2003. 67.Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=446