Obsahové látky dřevin rodu Crataeva a jejich biologická aktivita
Publikováno: Neděle, 24.03. 2013 - 14:50:22
Téma: Doktorand


Obsahové látky dřevin rodu Crataeva a jejich biologická aktivita

Mgr. Zdeňka Navrátilová

     Rod Crataeva L. zahrnuje cca 8 druhů vždyzelených či opadavých stromů nebo keřů z čeledi Capparaceae (kaparovité). Rostliny mají trojčetné dlanitě složené listy a bíle až krémově zbarvené květy uspořádané v květenstvích. Plodem je kulovitá až vejcovitá bobule. Tyto dřeviny rostou v tropických a subtropických oblastech celého světa kromě Austrálie a Nové Kaledonie. K nejznámějším druhům patří Crataeva religiosa, C. nurvala a C. tapia. Carl von Linné pojmenoval rod na počest řeckého bylináře Kratevase (Jacobs, 1964; Zhengyi et al., 2008).Obsahové látky
     Kůra těchto dřevin obsahuje řadu biologicky aktivních látek: triterpenoidy (lupeol, lupeol acetát, spinasterol acetát, taraxasterol, 3-epilupeol, kys. betulinová, friedelin), flavonoidy (rutin, kvercetin, isokvercetin), steroly (-sitosterol, stigmasterol), tanniny (katechin, epikatechin 5-glukosid, epiafzelechin) a alkaloidy (cadabicin, cadabicin acetát). V listech a plodech byly zjištěny také glukosinoláty (glukocapparin) (Bhattacharjee et al., 2012; Sharma et al., 2013). Nejnovějším objevem je přítomnost cytotoxických chinolonových alkaloidů v kůře C. Nurvala ( Sinha et al., 2013).

Léčivé účinky
     V tradiční medicíně se kůra používá k léčbě močových kamenů, zácpy, hepatitidy, otoků, artritidy, horečky, ke zvýšení produkce žluči a zvýšení chuti k jídlu a jako protijed při hadím uštknutí. V současné době probíhá velké množství studií, které tyto účinky ověřují (Parvin et al., 2011; Bhattacharjee et al., 2012).  Farmakologické studie prokázaly, že lupeol zvyšuje tvorbu moči, snižuje hladinu oxalátů a tvorbu močových kamenů. Extrakt z C. nurvala působí proti bakterii Escherichia coli, která často způsobuje močové infekce, i dalším patogenním bakteriím. Je pravděpodobné, že ze velkou část farmakologických účinků dřevin rodu Crateva jsou zodpovědné pentacyklické triterpenoidy, které vykazují neobyčejně široké spektrum biologických účinků (Patočka, 2003). Extrakt působí také preventivně proti nefrotoxickému účinku cisplatiny a má i hepatoprotektivní a protizánětlivý účinek. Lupeol chrání srdeční sval před poškozením cyklofosfamidem. Zjištěn byl také antidiabetický, antioxidační, antiprotozoární a protirakovinný účinek (Bhattacharjee et al., 2012; Khattar a Wal, 2012).

Literatura
Bhattacharjee A, Shashidhara SC, Aswathanarayana (2012). Phytochemical and ethno-pharmacological profile of Crataeva nurvala Buch-Hum (Varuna): A review. Asian Pac J Trop Biomed. 2012; S1162-S1168.
Jacobs M. The genus Crateva (Capparaceae). Blumea. 1964; 12(2): 177-384.
Khattar W, Wal A. Utilities of Crataeva nurvala. Int J Pharm Pharm Sci. 2012; 4(Suppl. 4): 21-26.
Parvin S, Abdul K, Abdul M, Ekramul H, Ashik M, Mir Imam IW. Triterpenoids and phytosteroids from stem bark of Crataeva nurvala buch ham. JAPS. 2011; 1(9): 47-50.
Patočka J. Biologically active pentacyclic triterpenes and their current medicine signification. J Appl Biomed 2003; 1(1): 7-12.
Sharma P, Patil D, Patil A. Crataeva tapia Linn. – an important medicinal plant: a review of its traditional uses, phytochemistry and pharmacological properties. IJPSR. 2013; 4(2): 582-589.
Sinha S, Mishra P, Amin H, Rah B, Nayak D, Goswami A, Kumar N, Vishwakarma R, Ghosal S. A new cytotoxic quinolone alkaloid and a pentacyclic steroidal glycoside from the stem bark of Crataeva nurvala: Study of anti-proliferative and apoptosis inducing property. Eur J Med Chem. 2013; 60: 490-496.
Zhengyi W, Raven PH, Deyuan H. Flora of China Vol. 7: Menispermaceae through Capparaceae. Missouri Botanical Garden Press 2008. 499 p.Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=556