Jedlá ptačí hnízda – potravina nebo lék?
Publikováno: Sobota, 23.05. 2015 - 08:07:33
Téma: Doktorand


Jedlá ptačí hnízda – potravina nebo lék?

Mgr. Zdeňka Navrátilová

     Čínská kuchyně je známá používáním surovin, které by byly v našich končinách považovány za nejedlé či přinejmenším zvláštní. Jednou z těchto surovin je Yan Wo neboli jedlá ptačí hnízda (edible bird´s nest, EBN).     Jedlá ptačí hnízda jsou slinami a dalším materiálem tvořené útvary, které pro své potomstvo staví rorýsovití ptáci salangany (Aerodramus spp.). Hnízda salangan mají podobný tvar jako vlaštovčí, proto bývají někdy nesprávně označována jako „vlaštovčí hnízda“. Salangany hnízdí v jeskyních na pobřeží Thajska, Vietnamu, Indonésie, Bornea a Filipín. Ptáci jsou zajímaví také tím, že mají schopnost echolokace. Jedlá ptačí hnízda patří mezi nejdražší živočišné produkty a jsou často označována jako „kaviár Východu“. Cena se pohybuje podle kvality kolem 2.000-10.000 dolarů za kilogram, přičemž na jeden kilogram je třeba 80 -120 hnízd. Díky takto vysoké ceně a vysoké poptávce probíhá na nalezištích nešetrný „sběr“ hnízd, který ohrožuje početní stavy těchto ptáků. Hnízda se nejčastěji konzumují ve formě polévky. Nejde však jen o luxusní delikatesu, jedlá ptačí hnízda se používají také v tradiční čínské medicíně k léčbě mnoha onemocnění, jako je tuberkulóza, malárie a astma, považována jsou také za afrodisiakum (Hrdlička a Robovský, 2005; Marcone, 2005; Yang et al., 2014). Hnízda jsou tvořena především proteiny, glykoproteiny, aminokyselinami, monosacharidy, oligosacharidy, kys. sialovou a dalšími látkami (Yu-Qin et al., 2000; Wong, 2013).

Léčivé účinky
     Některé léčivé účinky jedlých ptačích hnízd byly potvrzeny i v moderních studiích. Studií však není mnoho a nejsou známy mechanismy těchto účinků, zapotřebí je tedy další výzkum (Wong, 2013). In vitro byl zjištěn antioxidační a neuroprotektivní účinek (Yida et al., 2014; Yew et al., 2014). Extrakt z těchto hnízd chrání neurony před toxickým účinkem 6-hydroxydopaminu a oxidativním stresem a inhibuje jejich apoptózu. Mohl by tak příznivě působit i u neurodegenerativních onemocnění, kde hraje oxidativní stres důležitou roli, jako je např. Parkinsonova nemoc (Yew et al., 2014).
     In vitro byl zjištěn také chondroprotektivní, imunomodulační a antivirový účinek, extrakt také zvyšoval proliferaci králičích keratinocytů rohovky a lidských kmenových buněk (Guo et al., 2006; Zainal Abidin et al., 2011; Chua et al., 2013; Roh et al., 2012; Wong, 2013).

Literatura
Guo CT, Takahashi T, Bukawa W, Takahashi N, Yagi H, Kato K, Hidari KI, Miyamoto D, Suzuki T, Suzuki Y. Edible bird's nest extract inhibits influenza virus infection. Antiviral Res. 2006; 70(3): 140-146.
Hrdlička R, Robovský J. Lesk a bída salangan. Živa 2005; 52(5): 228-230.
Chua KH, Lee TH, Nagandran K, Md Yahaya NH, Lee CT, Tjih ET, Abdul Aziz R. Bird's nest extract as a chondro-protective agent for human chondrocytes isolated from osteoarthritic knee: in vitro study. BMC Complement Altern Med. 2013; 13: 19.
Marcone MF. Characterization of the edible bird’s nest the “Caviar of the East”. Food Res Int. 2005; 38(10): 1125-1134.
Roh KB, Lee J, Kim YS, Park J, Kim JH, Lee J, Park D. Mechanisms of Edible Bird's Nest Extract-Induced Proliferation of Human Adipose-Derived Stem Cells. Evid Based Complement Alternat Med. 2012; 2012: 797520.
Wong RS. Edible bird's nest: food or medicine? Chin J Integr Med. 2013; 19(9): 643-649.
Yang M, Cheung SH, Li SC, Cheung HY. Establishment of a holistic and scientific protocol for the authentication and quality assurance of edible bird's nest. Food Chem. 2014; 151: 271-278.
Yew MY, Koh RY, Chye SM, Othman I, Ng KY. Edible bird's nest ameliorates oxidative stress-induced apoptosis in SH-SY5Y human neuroblastoma cells. BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 391.
Yida Z, Imam MU, Ismail M. In vitro bioaccessibility and antioxidant properties of edible bird's nest following simulated human gastro-intestinal digestion. BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 468.
Yu-Qin Y, Liang X, Hua W, Hui-Xing Z, Xin-Fang Z, Bu-Sen L. Determination of edible bird's nest and its products by gas chromatography. J Chromatogr Sci. 2000; 38(1): 27-32.
Zainal Abidin F, Hui CK, Luan NS, Mohd Ramli ES, Hun LT, Abd Ghafar N. Effects of edible bird's nest (EBN) on cultured rabbit corneal keratocytes. BMC Complement Altern Med. 2011; 11: 94.Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=780