5-Hydroxymethylfurfural v lidské stravě: je nebezpečný?
Publikováno: Neděle, 06.11. 2016 - 16:28:11
Téma: prof Patočka


5-Hydroxymethylfurfural v lidské stravě: je nebezpečný?

Jiří Patočka

 

     5-Hydroxymethylfurfural (5-HMF) se vyskytuje v mnoha potravinách, kde vzniká při jejich tepelné úpravě jako produkt Maillardovy reakce (Nguyen et al., 2016). Tento cyklický aldehyd je syntetizován z redukujících cukrů, jako je fruktóza nebo glukóza (Ramirez-Jiménez et al., 2000).

  

Maillardova reakce, při níž vzniká s fruktózy 5-HMF      Při této reakci vzniká současně s několika dalšími příbuznými sloučeninami, jako je např. 2-furaldehyd (furfural), furan-2-karboxylová kyselina (2-furoová kyselina), furan-3-karboxylová  kyselina  (3-furoová kyselina), furan-3-karboxaldehydu  (3-furaldehyd)  nebo metthyl ester 2-aminobenzoové kyseliny (methylanthranilát( (Nozal et al., 2001).  Tyto látky byly zjištěny např. v medu, který je tepelně upravován, aby se zvýšila doba jeho použitelnosti, nebo který je po delší dobu skladován (Islam et al., 2013).  Codex Alimentarius (Alinorm 01/35 2000) požaduje, aby koncentrace 5-HMF v medu byly nižší než 60 mg/kg. Evropská Unie požaduje limit nižší než 40 mg/kg.
     V množství vyšším než 1 g/kg je 5-HMF obsažen v sušeném ovoci, v karamelových výrobcích, v  některých druzích ovocných šťáv, a až do 6,2 g/kg v instantní kávě (Arribas-Lorenzo a Morales, 2010; National Toxicology Program, 2010). Instantní káva je zřejmě potravinou s nejvyšším obsahem 5-HMF,  což může být jednou z příčin, proč je tento druh kávy někdy považován za lidskému zdraví nebezpečný (Kim et al., 2014; Loaëc et al., 2014). 5-HMF lze najít také v jablečném džusu, citrusové šťávě, v tmavém pivu, UHT- mléce, snídaňových cereáliích, pečených potravinách, rajčatech a také všech doma připravených jídlech, při nichž se používá cukr a sacharidy (Husøy et al., 2008; Rufían-Henares a de la Cueva, 2008). Odhadované příjmy 5-HMF u člověka se pohybují mezi 4 až 30 mg na osobu a den (; Rufían-Henares a de la Cueva, 2008).
    Zvýšený zájem o 5-HMF pramení z částečně ověřeného podezření, že 5-HMF je zdraví nebezpečná sloučenina, která může být mutagenní, karcinogenní a cytotoxická. Protože je prakticky všudypřítomná, mohla by představovat závažnou environmentální zátěž pro lidský organismus (Abraham et al., 2011).  Při metabolizaci 5-HMF u člověka vzniká také mutagenní  5-sulfoxymethylfurfural (SMF) (Abraham et al., 2011). Nicméně, výsledky získané v krátkodobé modelové studii, která sledovala indukci neoplastických změn v zažívacím traktu po podání 5-HMF  byly negativní, resp. nemohly být spolehlivě interpretovány jako "karcinogenní" (Florian et al., 2012). Člověk však může být na 5-HMF citlivější, než hlodavci (Svendsen et al., 2012). 
    Experimenty na zvířatech ukazují, že v rozmezí od 80 do 100 mg/kg tělesné hmotnosti a den nejsou pozorovány žádné nežádoucí účinky, takže tyto denní dávky 5-HMF u člověka by měly být bezpečné. Navíc, tato látka se po orální nebo intravenozní aplikaci rychle matbolizuje na kyselinu 5-hydroxymethylfuroovou, kyselinu 2,5-furan-dikarboxylovou  a N-(hydroxymethyl) fural-glycin, ale také karcinogenní SMF. Experimenty na zvířatech prokázaly, že 5-HMF je mutagenní a genotoxický in vitro, jsou-li splněny podmínky pro metabolickou tvorbu jeho reaktivního metabolitu, SMF(Surh et al., 1994; Janzowski et al., 2000; Severin et al., 2010).  Studie, která sledovala genotoxicitu 5-HMF na myších in vivo, byla negativní (Høie et al., 2915). U člověka se během 48 hodin vyloučí močí  90 % těchto metabolitů v podobě netoxických konjugátú; SMFv moči člověka  se nepodařilo nalézt (Hardt-Stremayr et al., 2013).
     Dosavadní studie s 5-HMF ukazují, že tato látka, která je přirozenou součástí mnoha potravin, nepředstavuje pro lidské zdraví definovatelné nebezpečí. Zdravotní riziko by mohla představovat pouze u karamelu a karamelových výrobků (Abraham et al., 2911), kde jsou ale přítomny také jiné látky, podezřelé z karcinogenicity (Goscinny et al., 2014). V tomto směru bude ještě nutné naše poznatky doplnit.  Zajímavý nález byl učiněn při analýze konzervovaných potravin pro psy a kočky, kde byl 5-HMF nalezen v nezvykle velkém množství, až více než stonásobně převyšující průměrné dávky pro dospělého člověka (van Rooijen et al., 2014).  Protože komerční krmiva jsou pro psy a kočky často jediným zdrojem potravy, budoucí výzkum by se měl zaměřit na biologickou dostupnost a dlouhodobý zdravotní dopad 5-HMF na domácí zvířata.
Literatura
Abraham K, Gürtler R, Berg K, Heinemeyer G, Lampen A, Appel KE. Toxicology and risk assessment of 5-Hydroxymethylfurfural in food. Mol Nutr Food Res. 2011; 55(5): 667-678.
Arribas-Lorenzo G,  Morales FJ. Estimation of dietary intake of 5 hydroxymethylfurfural and related substances from coffee to Spanish population. Food Chem Toxicol. 2010; 48(2): 644-649.
Florian S, Bauer-Marinovic M, Taugner F, Dobbernack G, Monien BH, Meinl W, Glatt H. Study of 5-hydroxymethylfurfural and its metabolite 5-sulfooxymethylfurfural on induction of colonic aberrant crypt foci in wild-type mice and transgenic mice expressing human sulfotransferases 1A1 and 1A2. Mol Nutr Food Res. 2012; 56(4): 593-600.
Goscinny S, Hanot V, Trabelsi H, Van Loco J. Determination of caramel colorants' by-products in liquid foods by ultra-high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS). Food Addit Contam Part A Chem Anal Control Expo Risk Assess. 2014; 31(10): 1652-1660.
Hardt-Stremayr M, Mattioli S, Greilberger J, Stiegler P, Matzi V, Schmid MG, Wintersteiger R. Determination of metabolites of 5-hydroxymethylfurfural in human urine after oral application. J Sep Sci. 2013; 36(4): 670-676.
Høie AH, Svendsen C, Brunborg G, Glatt H, Alexander J, Meinl W, Husøy T. Genotoxicity of three food processing contaminants in transgenic mice expressing  human sulfotransferases 1A1 and 1A2 as assessed by the in vivo alkaline single cell gel electrophoresis assay. Environ Mol Mutagen. 2015; 56(8): 709-714.
Husøy T, Haugen M, Murkovic M, Jöbstl D, Stølen LH, Bjellaas T, Rønningborg C, Glatt H, Alexander J. Dietary exposure to 5-hydroxymethylfurfural from Norwegian  food and correlations with urine metabolites of short-term exposure. Food Chem Toxicol. 2008; 46(12): 3697-3702.
Islam N, Khalil I, Gan SH. Toxic compounds in honey. J Appl Toxicol. 2013;  Publ. On line.
Janzowski C, Glaab V, Samimi E, Schlatter J, Eisenbrand G. 5-Hydroxymethylfurfural: assessment of mutagenicity, DNA-damaging potential and reactivity towards cellular glutathione. Food Chem Toxicol. 2000; 38(9): 801-809.
Kim HJ, Cho S, Jacobs DR Jr, Park K. Instant coffee consumption may be associated with higher risk of metabolic syndrome in Korean adults. Diabetes Res  Clin Pract. 2014; 106(1): 145-153.
Loaëc G, Jacolot P, Helou C, Niquet-Léridon C, Tessier FJ. Acrylamide, 5-hydroxymethylfurfural and N(ε)-carboxymethyl-lysine in coffee substitutes and instant coffees. Food Addit Contam Part A Chem Anal Control Expo Risk Assess. 2014; 31(4): 593-604.
National Toxicology Program. NTP toxicology and carcinogenesis studies of 5-(Hydroxymethyl)-2-furfural (CAS No. 67-47-0) in F344/N rats and B6C3F1 mice
(gavage studies). Natl Toxicol Program Tech Rep Ser. 2010; (554): 7-13, 15-19, 21-31.
Nguyen HT, Van der Fels-Klerx HJ, Peters RJ, Van Boekel MA. Acrylamide and 5-hydroxymethylfurfural formation during baking of biscuits: Part I: Effects of sugar type. Food Chem. 2016 ; 192: 575-585.
Nozal MJ, Bernal JL, Toribio L, Jiménez JJ, Martín MT. High-performance liquid chromatographic determination of methyl anthranilate, hydroxymethylfurfural and related compounds in honey. J Chromatogr A. 2001;  917(1-2): 95-103.
Ramírez-Jiménez A, Guerra-Hernández E, García-Villanova B. Browning indicators in bread. J Agric Food Chem. 2000; 48(9): 4176-4181.
Rufían-Henares JA, de la Cueva SP. Assessment of hydroxymethylfurfural intake  in the Spanish diet. Food Addit Contam Part A Chem Anal Control Expo Risk Assess. 2008; 25(11): 1306-1312.
Severin I, Dumont C, Jondeau-Cabaton A, Graillot V, Chagnon MC. Genotoxic activities of the food contaminant 5-hydroxymethylfurfural using different in vitro bioassays. Toxicol Lett. 2010; 192(2): 189-194. 
Surh YJ, Liem A, Miller JA, Tannenbaum SR. 5-Sulfooxymethylfurfural as a possible ultimate mutagenic and carcinogenic metabolite of the Maillard reaction  product, 5-hydroxymethylfurfural. Carcinogenesis. 1994; 15(10): 2375-2377.
Svendsen C, Meinl W, Glatt H, Alexander J, Knutsen HK, Hjertholm H, Rasmussen  T, Husøy T. Intestinal carcinogenesis of two food processing contaminants, 2-amino-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridine and 5-hydroxymethylfurfural, in transgenic FVB min mice expressing human sulfotransferases. Mol Carcinog. 2012; 51(12): 984-092.
van Rooijen C, Bosch G, van der Poel AF, Wierenga PA, Alexander L, Hendriks WH. Quantitation of Maillard reaction products in commercially available pet foods. J Agric Food Chem. 2014; 62(35): 8883-8891.


Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=920